Søg om et langt forløb

Task forcen på handicapområdet udmelder løbende ansøgningspuljer til længerevarende udviklings- og analyseforløb. Der er frist på den aktuelle ansøgningsrunde 8. februar 2017.

Formålet med Task forcen på handicapområdet er at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Task forcen udmelder løbende ansøgningspuljer til længerevarende udviklings- og analyseforløb. 

Aktuel ansøgningsrunde
- frist 8. februar 2017 

Landets kommuner kan søge om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb. Ansøgningsfristen er 8. februar 2017.  

I vejledningen kan du finde mere information om den aktuelle ansøgningsrunde og ansøgningsproceduren til et længerevarende forløb med Task forcen.

Ansøgningsskema til Task forcen 2017 (word)
Vejledning til ansøgning til Task forcen 2017 (word)

Ansøgningsskema udfyldes og sendes sammen med relevante bilag til

Korte forløb

Udover de længerevarende analyse- og udviklingsforløb tilbyder Task forcen på handicapområdet også altid også korte forløb. De korte forløb kan bestå i enkeltstående oplæg og temadage, der giver viden og indsigt i et afgrænset område. 

Korte forløb fra Task forcen på handicapområdet

Task forcen på handicapområdet er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

                                                  

Sidst opdateret 07/12 2016