Lange analyse- og udviklingsforløb

Task forcen udbyder i årene 2015-17 i alt 6 lange analyseforløb på handicapområdet. Få anbefalinger til at styrke jeres sagsbehandling og indgå evt. aftale om et udviklingsforløb.

I et langt forløb bliver kommunens sagsbehandling analyseret og kommunen får anbefalinger til, hvordan den kan styrke kvaliteten på området. Efter analyseforløbet kan kommunen og Task Forcen eventuelt indgå aftale om et udviklingsforløb.

I det lange analyse- og udviklingsforløb får kommunen:

 • Et fyldestgørende billede af styrker og udfordringer for kommunens samlede myndighedsområde på området for børn eller voksne med handicap 
 • Konkrete anbefalinger til, hvor kommunen kan koncentrere indsatsen i det fremadrettede arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen
 • Støtte til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen gennem en række redskaber, kompetenceudvikling, sparring og viden

Task forcen udbyder cirka hvert halve år en ansøgningsrunde, hvor kommuner kan ansøge om et langt forløb.

Indholdet af et Task force-forløb

Et langt forløb indledes med en omfattende analyse af kommunens myndighedsopgaver på enten børne- eller voksenhandicapområdet. Analysen omfatter både kommunens konkrete sagsbehandling og tilhørende retningslinjer samt den faglige ledelse og organisering af området i kommunen.

Analysen indeholder en række anbefalinger til, hvad kommunen i den fremadrettede udvikling af området bør sætte fokus på. Herefter kan kommunen udarbejde en udviklingsplan, og der kan indgås aftale om, hvilke ydelser Task Forcen skal bidrage med i gennemførelsen af udviklingsplanen. Hvis der på baggrund af analyseforløbet indgås aftale om et udviklingsforløb, afsluttes dette med en endelig evaluering og status.

Ansvaret for at opnå de målsætninger, kommunen opstiller for forløbet, ligger alene hos den enkelte kommunes byråd/kommunalbestyrelse.

Et langt analyse- og udviklingsforløb varer to år og gennemføres i et tæt samarbejde mellem kommunen og Task Forcen på handicapområdet.

Temaer i Task Forcens analyse

Analyse er bygget op om otte centrale temaer:

 • Politik og strategi
 • Faglig ledelse og sparring
 • Ledelsesinformation og styring
 • Sagsoplysning, sagsvurdering og afgørelser
 • Visitation, bestilling og handleplan
 • Opfølgning
 • Organisation og tværsektorielt samarbejde
 • Overgang fra barn til voksen
Sidst opdateret 02/12 2015