Korte Task force forløb

Task forcen tilbyder kortere lærings- og formidlingsforløb af 4-6 timers varighed.

Task forcen på handicapområdet tilbyder kortere lærings- og formidlingsforløb til kommuner af 4-6 timers varighed. Tilbuddet gælder både voksen- og børnhandicpaområdet.

Fire forløbspakker

De korte forløb tilbydes kommunerne i følgende fire forløbspakker:

Pakke 1

Introduktion til arbejdet med sagsbehandling på handicapområdet ved Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Pakke 2

Oplæg om forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler samt udvalgte temaer i lovgivningen på handicapområdet ved Ankestyrelsen.

Pakke 3

Oplæg om udredning og borgerinddragelse ved Socialstyrelsen.

Pakke 4

Oplæg om formulering af mål og opfølgning ved Socialstyrelsen.

Kommunerne kan søge op til tre forløbspakker i alt. Task forcen afholder 15 korte forløb årligt, som udbydes efter først-til-mølle-princippet.

Regionale temadage

Task forcen afholder fire regionale temadage i 2017, hvor Task forcen formidler viden og erfaringer, og indgår i dialog med kommunerne om vigtige opmærksomhedspunkter i sagsbehandlingen. Informationer om de regionale temadage sendes ud via Socialstyrelsens nyhedsbreve.

Sidst opdateret 23/03 2017