Korte Task force forløb

Task forcen tilbyder kortere lærings- og formidlingsforløb af 4-6 timers varighed.

De korte forløb tilbydes kommunerne i følgende fire forløbspakker:

Pakke 1:

Introduktion til arbejdet med sagsbehandling på handicapområdet ved Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Pakke 2:

Oplæg om forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler samt udvalgte temaer i lovgivningen på handicapområdet ved Ankestyrelsen.

Pakke 3:

Oplæg om udredning og borgerinddragelse ved Socialstyrelsen.

Pakke 4:

Oplæg om formulering af mål og opfølgning ved Socialstyrelsen.

Kommunerne kan søge op til tre forløbspakker i alt. Task forcen afholder i alt 15-20 korte forløb årligt.

Regionale temadage

Task forcen afholder fire regionale temadage i 2017, hvor Task forcen formidler viden og erfaringer, og indgår i dialog med kommunerne om vigtige opmærksomhedspunkter i sagsbehandlingen. Informationer om de regionale temadage sendes ud via Socialstyrelsens nyhedsbreve.

Sidst opdateret 13/01 2017