Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Sagsbehandling - handicap og udsatte voksne > Socialt frikort > Støtte til lokal implementering af det sociale frikort

Støtte til lokal implementering af det sociale frikort

Socialstyrelsen tilbyder i 2022 støtte til implementering af det sociale frikort i lokalområder, for eksempel i foreninger og på væresteder drevet af civilsamfundet og kommunerne.

Støtten til lokal implementering af det sociale frikort skal sikre større udbredelse af det sociale frikort lokalt, så flere borgere anvender og får gavn af frikortet. Gennem de lokale implementeringsforløb indhenter Socialstyrelsen også viden og erfaringer om, hvordan det sociale frikort bruges lokalt i samarbejde mellem kommuner, civilsamfund og virksomheder, som andre aktører kan lade sig inspirere af i deres arbejde med det sociale frikort.

Et stærkt, forpligtende samarbejde mellem kommune, civilsamfund og virksomheder er en nødvendig forudsætning for implementering og udbredelse af det sociale frikort. Derfor forpligtes de lokale organisationer til at inddrage samarbejdsparter i dialogen om implementeringen af det sociale frikort.

Forløbene har et omfang af to til tre møder, og Socialstyrelsen tilbyder tre til fire forløb i 2022.

Det er muligt for kommuner og civilsamfundsorganisationer at modtage forløbene. Konktakt Mogens Holm Sørensen for mere information, og hvis I har et ønske om at styrke jeres arbejde med det sociale frikort i et samarbejde mellem kommune, civilsamfund og virksomheder. Du finder kontaktoplysningerne øverst i højre hjørne.

Det er muligt at anmode om støtte til lokal implementering af det sociale frikort frem til d. 26. august 2022.

Sidst opdateret 20/06 2022