Gå til indhold

Nøglepersonnetværk om Socialt Frikort

Socialstyrelsen iværksætter i 2022 et nøglepersonnetværk, som skal understøtte, at flere borgere får et socialt frikort og gør brug af det i virksomheder, civilsamfundet og kommunerne.

Nøglepersonnetværket består af ledere og medarbejdere fra kommuner, civilsamfundsorganisationer og virksomheder. Deltagerne i netværket skal bl.a. udvikle og iværksætte tiltag rettet mod fx borgere, virksomheder, civilsamfund og kommuner. Deltagerne skal også bidrage med erfaringer om, hvordan andre aktører kan sikre, at socialt udsatte borgere får gavn af det sociale frikort.

Nøglepersonnetværket mødes tre gange i 2022. På møderne genererer deltagerne ideer og aktiviteter til udvikling og udbredelse af det sociale frikort i de kommuner, civilsamfundsorganisationer og virksomheder, som deltager i netværket. Deltagerne forbereder også, hvordan idéerne og aktiviteterne kan føres ud i livet i deres organisation og sammen med samarbejdsparter i lokalområdet.

På møderne følger vi op på successer og udfordringer med implementeringen af aktiviteterne, og vi udveksler erfaringer om udfordringer og muligheder i det daglige arbejde med det sociale frikort.

Det forventes, at netværket kommer til at bestå af 20-30 deltagere.


Sådan bliver du en del af nøglepersonnetværket om socialt frikort

Medarbejdere og ledere fra kommuner, civilsamfundsorganisationer og virksomheder har mulighed for at blive en del af nøglepersonnetværket. For at komme i betragtning skal organisationen have et ønske om at udvikle deres arbejde med det sociale frikort.

Vil du være med i netværket, skal du sende din anmodning via mail til .

Frist for anmodning om deltagelse i nøglepersonnetværket er fredag d. 5. august 2022.

Anmodningen skal indeholde din stillingsbetegnelse og en kort beskrivelse af, hvad I som organisation vil bruge netværket til, og hvad I kan bidrage med til netværket. Det kan for eksempel være en kort beskrivelse af jeres idéer til, hvordan det sociale frikort kan udbredes, så flere borgere får gavn af det.

Socialstyrelsen udvælger deltagerne i netværket. For at sikre variation hos deltagerne vil Socialstyrelsen også tage direkte kontakt til kommuner, civilsamfundsorganisationer og virksomheder.

Netværksmøder i 2022

Første møde i nøglepersonnetværket afholdes mandag d. 29. august 2022. På det første netværksmøde vil der blive arbejdet med at generere og udvikle ideer og forberede implementering af aktiviteter til udvikling og udbredelse af arbejdet med det sociale frikort i de virksomheder, civilsamfundsorganisationer og kommuner, der deltager i netværket. Der vil også være fokus på samarbejde og snitflader mellem virksomheder, civilsamfundsorganisationer og kommuner i arbejdet med det sociale frikort.

Andet møde afholdes torsdag d. 27. oktober 2022. På andet møde i netværket følges der op på successer og udfordringer i implementeringen af aktiviteterne, ligesom der finder erfaringsudveksling sted mellem aktørerne om udfordringer og muligheder i det daglige arbejde med det sociale frikort.

Tredje møde afholdes torsdag d. 8. december. På tredje møde i netværket er der fortsat fokus på implementering af aktiviteterne, udveksling af erfaringer om arbejdet med det sociale frikort og de resultater og succeser, netværksdeltagerne har opnået. På det tredje netværksmøde retter vi også blikket på, hvordan aktiviteterne kan udbredes til andre aktører, så de kan understøtte, at flere borgere får gavn af det sociale frikort.

Sidst opdateret 20/06 2022