Gå til indhold

Netværk for superbrugere i VUM

I forbindelse med lanceringen af den opdaterede voksenudredningsmetode, VUM 2.0, har Socialstyrelsen genoptaget de gratis regionale netværk for superbrugere i VUM.

Socialstyrelsen har genoptaget de gratis regionale netværkssamlinger for superbrugere i VUM 2.0

Netværkssamlingerne har fokus på de faglige elementer i den opdaterede metode og den praktiske anvendelse heraf.

Organisering af netværkene

Netværkene for superbrugere i VUM er organiseret på baggrund af it-systemer:

  • Et Nexus-netværk
  • Et Sensum-netværk
  • Et blandet netværk for brugere af Cura, Domus, Vitae, CSC og de kommuner, der lige nu er i udbud. Kommuner i udbud genplaceres efter udbuddet alt efter, hvilket system de ender med at vælge.

Tilmelding til netværk for superbrugere i VUM 2.0

Der optages løbende medlemmer til netværkene. 

Hvis I som kommune ønsker at tilmelde deltagere til netværket, bedes I sende en mail til Maria Cramer Holck Larsen på nedenstående mailadresse:

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

  • For- og efternavn
  • Stillingsbetegnelse
  • Kommune
  • Region
  • Mailadresse

Årlige netværksmøder i september 

Socialstyrelsen faciliterer årligt tre virtuelle halvdags netværksmøder i september.

På netværksmøderne vil der være mulighed for at få inspiration til det videre arbejde med implementering og vidensdeling med eget netværk. Møderne planlægges fleksibelt efter det enkelte netværks ønsker. Der vil for eksempel være uddybende oplæg om implementering fra kommuner, der har været testkommuner og mulighed for erfaringsudveksling mellem kommuner, der er lige langt i implementeringen.

Årlig netværkssamling for alle tre netværk

Socialstyrelsen afholder årligt en virtuel, heldags netværkssamling for alle tre netværk.

På netværkssamlingerne vil der være mulighed for at erfaringsudveksle med de kommuner, der er længst med implementeringen af VUM 2.0 og vidensdele på tværs af de forskellige it-systemer.

I 2021 afholdes netværkssamlingen torsdag den 16. december fra kl. 09.00 – 15.00. Arrangementet foregår online via Zoom og er gratis. Program følger.

Hvis du som medlem ønsker at tilmelde dig netværkssamlingen sker tilmeldingen via Nem Tilmeld her:

Meld dig til netværkssamling d. 16. december.

Sidst opdateret 23/09 2021