Tjekliste over aktører der skal informeres om koordinatorrollen på børneområdet

Der er udarbejdet en tjekliste over aktører på børneområdet.

Fordelen ved at have en tjekliste for hvem der skal informeres om korodinatorrollen er, at både borgeren og dennes forældre samt de professionelle fagpersoner har et overblik over hvem det vil være relevant at tage kontakt til med henblik på at informere om koordinatorrollen.

Redskabet er udviklet i Allerød kommune. Nedenfor kan du i implementeringsguiden få råd og vejledning til hvordan du implementerer redskabet i din kommune.

Sidst opdateret 07/09 2015