Info til samarbejdspartnere om koordinatorrollen

For at en koordinatorfunktion skal have størst mulig effekt, er det vigtigt, at alle relevante samarbejdsparter er informeret om funktionen, og om hvad den betyder for samarbejdet.

Ved at udsende informationsmateriale og procesbeskrivelser til samarbejdsparter kan samarbejdet optimeres. Redskabet er udviklet i en Kolding og Lyngby-Taarbæk kommune. Nedenfor kan du i implementeringsguiden få råd og vejledning til hvordan du implementerer redskabet i din kommune.

Sidst opdateret 08/09 2015