Den koordinerende sagsbehandler på handicapområdet

Projektet Den koordinerende sagsbehandler på handicapområdet har haft til formål at udvikle en model for, hvorledes kommunerne bedre kan organisere og koordinere deres indsats over for personer med handicap.

I projektforløbet har fire kommuner deltaget for at sikre en solid og dokumenteret afprøvning af koordinationsredskaberne. Projektkommunerne Allerød, Kolding, Lyngby-Taarbæk og Odense repræsenterer forskelligheder hvad angår størrelse, geografisk beliggenhed og organisering af handicapindsatsen.

Da projektkommunerne udgør et forholdsvis bredt udsnit af landets kommuner, er det således hensigten, at de udviklede redskaber kan anvendes og tilpasses enhver kommune uanset hvilken forvaltningsstruktur, den enkelte kommune har.

Via afprøvningen har det været muligt at dokumentere redskabernes generelle anvendelighed. Der er i videst muligt omfang taget højde for, at det enkelte redskab, der er udviklet i én kommune, kan anvendes i landets andre kommuner.

Projektet er gennemført af Socialstyrelsen i samarbejde med COWI og Socialt Udviklingscenter SUS.

Her kan fagpersoner finde en lang række koordinationsredskaber inden for handicapområdet. De kan anvendes til på bedst mulig måde at organisere og koordinere indsatsen over for mennesker med handicap.

Forhåbningen er derfor, at du og din kommune kan finde inspiration til jeres arbejde med koordineret sagsbehandling over for borgere med handicap.

Sidst opdateret 17/12 2018