Forside > Tværgående områder > Sagsbehandling børn og unge > Udgivelser om sagsbehandling

Udgivelser om sagsbehandling

2019 | Efterværn, Kriminalitet, Sagsbehandling

Efterværn

Pjecen beskriver, hvad man skal være opmærksom på i vurderingen af, om en ung er i personkredsen for efterværn. Udgivelsen henvender sig til sagsbehandlere og ledere på området.

2019 | Sagsbehandling

Teoretiske perspektiver på ICS-trekantens højre side

Faglig artikel med dybdegående beskrivelse af ICS-trekantens højre side. Fokus på forældrekompetencer, betydningen af affektregulering og mentalisering. ICS-trekanten er det primære værktøj i sagsbehandlingsmetoden Integrated Children’s System.

2019 | Anbringelse, Efterværn, Sagsbehandling, Overgreb

Håndbog for det gode anbringelsesforløb i familiepleje

Håndbogen er et opslagsværk om familieplejeanbringelser målrettet kommunerne. Gennem eksempler og opmærksomhedspunkter gives konkrete bud på, hvordan man kan arbejde struktureret og systematisk med de forskellige dele af anbringelsesforløbet. Håndbogen er opdateret i 2019 bl.a. ift. nye regler på området.

2019 | Forebyggelse og tidlig indsats, Om socialstyrelsens viden, Sagsbehandling, Psykisk sårbarhed

Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på børne- og ungeområdet

Analysen beskriver en række fokusområder på børne- og ungeområdet, hvor kommunerne oplever at have særlige faglige udfordringer og behov for støtte.

2019 | Sagsbehandling

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge

Udgivelsen er en mindre pjece, der giver et overblik over reglerne om forældrepålæg og børne- og ungepålæg. Pjecen beskriver bl.a. betingelser, målgruppe, indhold og lovgrundlag.

2017 | Overgreb, Sagsbehandling

Kommunernes brug af de danske børnehuse 2017

Udgivelsen er en undersøgelse af 12 kommuners anvendelse af de danske børnehuse. Der gøres rede for sagsbehandling og samarbejde i en række konkrete sagsforløb om overgreb.

2017 | Anbringelse, Forebyggelse og tidlig indsats, Sagsbehandling

Partnerskabsprojekt i Forebyggelsespakken - midtvejsevaluering

Midtvejsevaluering af partnerskabet mellem tre kommuner og Socialstyrelsen om omlægning af kommunernes indsats over for udsatte børn og unge. Evalueringen har fokus på kommunernes erfaringer med omlægningen af arbejdet i myndighedsafdelingen.

2016 | Forebyggelse, Forebyggelse og tidlig indsats, Om socialstyrelsens viden, Sagsbehandling

Omkostningsvurdering af Inddragende netværksmøder

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af Inddragende netværksmøder. Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

2016 | Forebyggelse og tidlig indsats, Sagsbehandling

Inspirationsmateriale Servicelovens § 11, stk. 3

Inspirationsmaterialet om servicelovens § 11, stk. 3 er målrettet kommunernes sagsbehandlere og giver inspiration og værktøjer til at understøtte arbejdet med tidlig indsats og forebyggelse.

2015 | Sagsbehandling

Adoption uden samtykke - vidensopsamling

I sager om adoption uden samtykke skal forældreevnen hos de biologiske forældre belyses som led i kommunens sagsbehandling.

2015 | Sagsbehandling

ICS-trekanten - urdu udgave

Denne udgivelse indeholder en præsentation af ICS trekanten på urdu.

2015 | Sagsbehandling

ICS-trekanten - tyrkisk udgave

Denne udgivelse indeholder en præsentation af ICS trekanten på tyrkisk.

2015 | Sagsbehandling

ICS-trekanten - somalisk udgave

Denne udgivelse indeholder en præsentation af ICS trekanten på somalisk.

2015 | Sagsbehandling

ICS-trekanten - engelsk udgave

Denne udgivelse indeholder en præsentation af ICS trekanten på engelsk.

2015 | Sagsbehandling

ICS-trekanten - dansk udgave

Denne udgivelse indeholder en præsentation af ICS trekanten på dansk.

2015 | Sagsbehandling

ICS-trekanten - bosnisk udgave

Denne udgivelse indeholder en præsentation af ICS trekanten på bosnisk.

2015 | Sagsbehandling

ICS-trekanten - arabisk udgave

Denne udgivelse indeholder en præsentation af ICS trekanten på arabisk.

2015 | Kriminalitet, Sagsbehandling

Forældrepålæg - en samling af cases

Hæftet rummer fem cases om forældrepålæg jf. servicelovens §57a. Materialet lægger til dialog om, hvordan et forældrepålæg kan bruges til at styrke af forældreansvaret.

2014 | Sagsbehandling

De aldersopdelte fokusområder i ICS - kvalificering af den socialfaglige metode

SFI har revideret ICS-redskabet de aldersopdelte fokusområder med henblik på at kvalificere den socialfaglige metode efter den nyeste viden.

2014 | Sagsbehandling

Hjælpespørgsmål til de aldersopdelte fokusområder

Socialstyrelsen har udarbejdet en liste over hjælpespørgsmål til en helhedsorienteret afdækning af barnets udviklingsmæssige behov efter ICS.

2014 | Sagsbehandling

Evaluering af ICS

Deloitte har gennemført en evaluering af Integrated Children’s System (ICS) for Socialstyrelsen med henblik på at opnå viden om virkningerne af ICS og implementeringen af systematikken i kommunerne, herunder de faktorer og processer, der betinger virkningerne.

2014 | Sagsbehandling

ICS Plakat

ICS Plakater med vejledende spørgsmål til ophængning

2014 | Kriminalitet, Sagsbehandling

Afsluttende erfaringsopsamling af dokumentationssystemet

Afprøvning af dokumentationsredskaber til måling af resultater af anbringelsesforløb for kriminelle unge

2013 | Børn med funktionsnedsættelser, Sagsbehandling

Metodehåndbog - værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet

Socialstyrelsen har sammen med otte kommuner udviklet nye værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet. Værktøjerne kan understøtte sagsbehandlingen for børn og unge med funktionsnedsættelser.

2013 | Børn med funktionsnedsættelser, Sagsbehandling

Implementeringsguide til udredning og handleplan på børnehandicapområdet

Socialstyrelsen har i samarbejde med otte kommuner udviklet to værktøjer til henholdsvis udredning og handleplan på børnehandicapområdet. Implementeringsguiden giver gode råd til implementering af værktøjerne til udredning og handleplan i sagsbehandlingen.

2012 | Sagsbehandling

Udsatte børn og unge - et fælles ansvar. ICS folder

Information til kommunale samarbejdspartnere om Integrated Childrens System (ICS).

2012 | Sagsbehandling

Ledsageordning for børn og unge med fysisk eller psykisk handicap

Pjece til kommuner og sagsbehandlere.

2012 | Sagsbehandling

KIFA Kvalificering af indsatsen over for familier med børn med handicap

Denne publikation er en samling af KIFAs gode erfaringer med indsatsen over for familier med børn med handicap.

2012 | Sagsbehandling

Teoretiske perspektiver på arbejdet med ICS

Denne udgivelse giver teoretiske perspektiver på arbejdet med ICS.

2011 | Sagsbehandling, Anbringelse

Håndbog om Barnets Reform

Denne håndbog formidler temabaseret viden i Barnets Reform til sagsbehandlere og medarbejdere i sociale tilbud.

Viser 1-30 af 36. Per side 10 20 30 100
1 / 2
Sidst opdateret 08/05 2015