Gå til indhold

Rådgivningsforløbets indhold

Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyder et rådgivningsforløb til alle landets kommuner med henblik på at styrke indsatsen til socialt udsatte minoritetsetniske børn og unge.

Initiativet har til formål gennem rådgivningsforløb i de enkelte kommuner at udvikle og styrke indsatsen til udsatte minoritetsetniske børn og unge med fokus på håndtering af underretninger og valg af indsats i sagsbehandlingen.

Initiativets overordnede målgruppe er socialt udsatte børn og unge i alderen 0-18 år med minoritetsetnisk baggrund, hvor der er bekymring for deres trivsel og udvikling, samt deres familier.

Få viden og handleveje

Rådgivningen skal understøtte, at medarbejdere og ledelse får viden og kompetencer om de hensyn og behov, som kan gøre sig gældende for minoritetsetniske børn, unge og familier. 

Det kan dreje sig om viden og handleveje i forhold til at opbygge tillid og samarbejde med børnene, de unge og familierne, håndtering af sproglige barrierer, viden om familiemønstre, negativ social kontrol, forældres traumer samt problemstillinger i forhold til konflikter i forbindelse med eksempelvis skolegang, kriminalitet mv.

Tæt kobling til praksis

Praksisudviklingen tager afsæt i den enkelte kommunes problemstillinger og behov i forhold til minoritetsetniske børn og unge.

Derudover kobles den tæt til socialfaglig praksis og lovgrundlaget i alle led i et sagsforløb fra opsporing til underretning, udredning, valg af indsats, opfølgning og den løbende inddragelse af barnet og forældrene. 

Hvem henvender forløbet sig til?

Rådgivningsforløbene er målrettet den faglige ledelse og fagpersoner på børne- og ungeområdet, som er involveret i forløb med minoritetsetniske børn og unge, hvor der bekymring for børnenes trivsel og udvikling. 

Initiativet er særligt målrettet myndighedsområdet med henblik på at styrke håndteringen af underretninger og arbejdet med valg af foranstaltninger. Derudover kan ledelse og fagpersoner fra almenområdet (dagtilbud og skoler) samt medarbejdere fra det specialiserede tilbud indgå i dele af forløbet
.

Informationsmøde 19. maj 2022

Alle kommuner, som overvejer at søge et forløb, er meget velkomne til vores informationsmøde, der holdes den 19. maj kl. 10-11 og igen kl. 14-15. Informationsmødet afholdes som et webinar. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

På informationsmødet kan man høre mere om initiativet og om proceduren i forbindelse med ansøgningen af et rådgivningsforløb.

Læs mere og tilmeld dig informationsmødet kl. 10

Læs mere og tilmeld dig informationsmødet kl. 14

 

Sidst opdateret 11/05 2022