Gå til indhold

Initiativets baggrund

Med den politiske aftale om Børnene Først er det blevet besluttet, at kommunerne skal tilbydes et rådgivningsforløb, som styrker indsatsen for, at alle børn, uanset baggrund, får den rette hjælp og støtte på rette tidspunkt.

I den politiske aftale om reformen Børnene Først er der en opmærksomhed på, hvorvidt børn og unge med minoritetsetnisk baggrund får den hjælp og støtte, som de har brug for, fra landets kommuner.

Det er derfor besluttet, at der skal etableres et udgående indsatsteam, der skal tilbyde kommunerne et rådgivningsforløb med henblik på at styrke kommunernes håndtering af underretninger og iværksættelse af relevante foranstaltning i forhold til børn, unge og familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Anderledes foranstaltningsmønser

Det udgående indsatsteam bygger blandet andet på resultaterne fra den Velfærdspolitiske analyse Fra underretning til Foranstaltning – har herkomst en betydning, som Social- og Ældreministeriet har gennemført i 2021.

Her tegner sig et andet underretnings- og foranstaltningsmønster i forhold til minoritetsetniske børn, unge og familier sammenlignet med andre børn, unge og familier.

Både aftaleteksten om Børnene Først og den velfærdspolitiske analyse er tilgængelige på Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

Aftaletekst: Børnene først (2021)

Velfærdspolitisk analyse: Underretninger og sociale foranstaltninger fordelt på herkomst (2021)

Sidst opdateret 29/04 2022