Gå til indhold

Ansøgningsmateriale

Vi tilbyder gratis rådgivningsforløb til kommuner, som ønsker at styrke indsatsen for socialt udsatte minoritetsetniske børn og unge. Find ansøgningsmaterialet her på siden. Frist: 22. juni 2022.

Udgangspunktet for rådgivningen er, at alle børn, unge og familier i udsatte positioner skal have den hjælp og støtte, de har behov for. I det sociale arbejde med minoritetsetniske børn, unge og familier, kan der være hensyn og behov, som kan gøre sig gældende i forhold til at hjælpe denne målgruppe.

Det forudsætter, at medarbejdere og ledere har en særlig opmærksomhed på specifikke hensyn eller behov hos børnene, de unge eller i og omkring familierne. Rådgivningen vil fokusere på, hvordan medarbejdere og ledere kan tage højde for disse i den kommunale praksis og særligt i sagsbehandlingen.

Rådgivningsforløbet tilrettelægges sammen med kommunen og med afsæt i kommunens lokale behov

Sådan foregår et rådgivningsforløb

Et rådgivningsforløb vil have en varighed på ca. 6 måneder og vil som udgangspunkt bestå af:

  • Et eller flere indledende formøde(r).
  • En minianalyse af nuværende praksis, herunder gennemgang af 3-5 sager.
  • 3 rådgivningsdage målrettet medarbejdere fra myndighedsafdeling samt udvalgte samarbejdspartnere fra almenområdet.
  • Sparringsmøder med ledelsen fra myndighedsafdeling samt evt. udvalgte ledelsesrepræsentanter fra almenområdet.
  •  Et afsluttende opsamlingsmøde med henblik på at sætte retning for det videre arbejde.
  • Genbesøg efter 6 måneder og mulighed for at deltage i et fælles fagligt netværk med andre kommuner.

Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration er ansvarlig for alle rådgivningsaktiviteter i forløbet, herunder for at bidrage med viden og rammer for fælles refleksion.

Det kræver det af jer som kommune

Kommunen skal nedsætte en intern arbejdsgruppe af udvalgte ledere og medarbejdere, der forankres i myndighedsafdelingen, som vil være ansvarlig for at drøftelser, input og aftaler implementeres og fastholdes i de mellemliggende perioder og efter rådgivningsforløbets afslutning.

For at lykkedes bedst med dette, er det hensigtsmæssigt med en forankring på ledelsesniveau, og at kommunen forpligter sig til at afsætte kompetencer og ressourcer til udviklingsarbejdet, herunder til:

  • Dialog og koordinering med Socialstyrelsen.
  • At relevante chefer og ledere kan deltage i rådgivningsforløbet og i den interne arbejdsgruppe
  • At relevante medarbejdere kan deltage i rådgivningsaktiviteter og i den interne arbejdsgruppe.
  • At bidrage til det indledende analysearbejde, herunder fremsende udvalgte sager og relevante dokumenter. 

Læs mere om initiativet her

Praktiske oplysninger

For at komme i betragtning til et rådgivningsforløb skal kommunen indsende en ansøgning.

I ansøgningen bedes I beskrive kommunens motivation og baggrund for ansøgningen, samt hvordan rådgivningsforløbet vil være ledelsesmæssigt forankret i kommunen.

Hent vejledningen til ansøgningsskemaet her

Hent ansøgningsskemaet her

Sidst opdateret 12/05 2022