Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Sagsbehandling børn og unge > Task Force > Forventede resultater af et Task Force-forløb

Forventede resultater af et Task Force-forløb

Task Forcens analyse- og udviklingsforløb er med til at understøtte et løft i kvaliteten i sagsbehandlingen.

Forløbet indledes med en analyse af kommunens myndighedsopgaver på området udsatte børn og unge. Analysen ser både på den konkrete sagsbehandling, retningslinjerne herfor og den faglige ledelse organisering af området.

Analyseforløbets resultater

Analysen gennemføres med afsæt i en sagsgennemgang af 20 konkrete børnesager, en socialfaglig gennemgang af halvdelen af de 20 sager, en læringsdag om kvalitet i sagsbehandlingen med deltagelse af medarbejdere og ledere i kommunen, interviews med ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere samt skriftlige materialer fra kommunen. 

Ankestyrelsen foretager sagsgennemgangen af 20 sager, hvoraf VISO gennemgår 10 af sagerne med særligt fokus på den socialfaglige kvalitet.

Et analyseforløb giver kommunen:

  • Et fyldestgørende billede af styrker og udfordringer på det samlede myndighedsområde for området udsatte børn og unge. Dette billede er et godt afsæt for et fælles sprog og forståelse på tværs af ledere og medarbejdere 
  • Konkrete anbefalinger til, hvor kommunen kan koncentrere indsatsen i det fremadrettede arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen
På baggrund af analysen udarbejder Task Forcen en analyserapport, der præsenterer kommunens styrker og udfordringer samt kommer med anbefalinger til, hvad kommunen i den fremadrettede udvikling af området med fordel kan sætte fokus på.

Udviklingsforløbets resultater

Udviklingsforløbet vil blive tilpasset den enkelte kommunes behov og udviklingspotentiale. Det er kommunen, der beslutter, hvilke anbefalinger og udviklingsområder der skal arbejdes videre med. Indholdet i et udviklingsforløb vil derfor variere fra kommune til kommune, ligesom resultatet af forløbet vil afhænge af kommunens prioritering og indsats med at skabe forandringer på området.

Det overordnede resultat af et udviklingsforløb kan være:

  • Et samlet kompetenceløft i kommunen, da der i udviklingsfasen blandt andet er mulighed for skræddersyet kompetenceudvikling
  • Højere grad af ensartet sagsarbejde på tværs af medarbejdergrupper og et kvalitetsløft på serviceniveau
  • Mere systematik i sagerne og brug af metoder i sagerne
  • Øget inddragelse af barn, forældre og det private og professionelle netværk omkring barnet
  • Forbedret journalisering
  • Øget grad af formalisering bl.a. gennemarbejdet vejledningsmateriale, udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser mv.
  • Øget brug ledelsestilsyn
Sidst opdateret 22/10 2020