Projekter og initiativer

Netværk og familierådslagning

Projektet udbreder metoder, som inddrager netværket i anbringelsessager. Projektet medvirker til, at overvejelser om familierådslagning og andre netværksinddragende metoder bliver en fast og naturlig del af de professionelles faglige vurderinger og rutiner, når et barn eller en ung overvejes anbragt.
Periode: 2015 – 2018
Målgruppe: Børn og unge, der står over for en mulig anbringelse uden for hjemmet og forvaltningschefer, myndighedsudøvende socialrådgivere på børn-, unge- og familieområdet samt familieplejekonsulenter i alle landets kommuner.

Partnerskabskommuner

Med partnerskabsprojektet indgås et partnerskab med tre kommuner om at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Sideløbende inddrages et netværk af referencekommuner, der arbejder i samme retning.
Periode: 2015 – 2017
Målgruppe: Den primære målgruppe i projektet er partnerskabskommuner. Partnerskabskommuner er udvalgte kommuner, som ønsker at indgå i et udviklingsarbejde om den forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Den sekundære målgruppe er Referencekommuner. Referencekommuner er kommuner, der indgå i et netværk med fokus på vidensdeling og erfaringsudveksling.
Sidst opdateret 02/02 2016