Styrk kvaliteten i sagsbehandlingen

Den Permanente Task Force rådgiver kommunerne på området udsatte børn og unge

Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet er at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling.

Et tilbud fra Den Permanente Task Force indeholder et analyse- og udviklingsforløb, hvor Task Forcen tilbyder at gennemføre en grundig analyse af kommunens indsats på området, samt i forlængelse heraf en række sammenhængende og skræddersyede ydelser i form af rådgivning og vejledning, kurser, sagsgennemgang med videre.

Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge blev etableret af satspuljepartierne i 2012 og efterfølgende styrket med Overgrebspakken.

Ansøgningsrunde for Task Force forløb

Den næste ansøgningsrunde til Task Force forløbene åbnes ultimo april 2017.

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb (PDF)

Skema til ansøgning om længerevarende Task Force forløb (Word)

Mere information om længerevarende analyse- og udviklingsforløb

Sidst opdateret 16/03 2017