Styrk kvaliteten i sagsbehandlingen

Den Permanente Task Force rådgiver kommunerne på området udsatte børn og unge

Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge tilbyder hjælp til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling gennem kompetenceudvikling, sparring og viden. Task Forcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge blev etableret af satspuljepartierne i 2012 og efterfølgende styrket med Overgrebspakken.

Ansøgninger til Task Force forløb

Der er åbnet for en ny ansøgningsrunde med frist 22. november 2019. 

Hent ansøgningsskema

Hent ansøgningsvejledning

Sidst opdateret 24/10 2019