Styrk kvaliteten i sagsbehandlingen

Den Permanente Task Force rådgiver kommunerne på området udsatte børn og unge

Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge tilbyder hjælp til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling gennem kompetenceudvikling, sparring og viden. Task Forcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

I denne ansøgningsrunde til rådgivningen hos Task Forcen er der mulighed for at ansøge om at blive Task Force pilotkommune.

Task Forcen ønsker at udvikle rådgivningen i retning af en mere løsningsfokuseret tilgang, hvor der er fokus på, hvordan I som kommune kan styrke og udbrede velfungerende elementer i sagsbehandlingen til en hverdagspraksis, der gælder det samlede børnemyndighedsområde. I pilotforløbet inviteres til samarbejde og færdigudvikling om det nye rådgivningskoncept for Task Forcen.

Det er også muligt at ansøge om et klassisk forløb hos Task Forcen.

Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge blev etableret af satspuljepartierne i 2012 og efterfølgende styrket med Overgrebspakken.

Ansøgningsrunde for Task Force forløb

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen ansøgningspulje. Der udmeldes løbende ansøgningspuljer. Når ansøgningsfristen ligger fast, vil det fremgå her på siden. 

Sidst opdateret 09/04 2018