Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere om Barnets Reform, er der udarbejdet forskelligt materiale om reformen.

Håndbog om Barnets Reform

Håndbogens disposition følger Håndbog om anbringelsesreformens opdeling i to dele: 

  1. En opslagsdel, der udfolder centrale emner inden for de fire overordnede temaer i Barnets Reform, og som informerer generelt om lovgivningen vedrørende udsatte børn og unge. Der er fokus på lovændringerne i forbindelse med Barnets Reform og på lovændringernes betydning for beslutninger og handlemuligheder inden for de forskellige emner.
  2. En refleksionsdel målrettet undervisningsbrug. Indholdet i håndbogen understøttes af en række cases, som omhandler eksempler fra udvalgte kommuner, og faktabokse med den konkrete lovgivning.

Grundlaget for de enkelte kapitler er udarbejdet af undervisere og forskere fra Professionshøjskolen Metropol, VIA University College og University College Lillebælt. Derudover har Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI og Ankestyrelsen bidraget med beskrivelser af henholdsvis nyeste viden og lovgivningen generelt. Samlingen og bearbejdningen af teksterne er derefter sket i et samarbejde mellem de tre uddannelsesinstitutioner og Socialstyrelsen.

Det har været et vigtigt mål, at håndbogen har en høj faglig kvalitet og er målrettet de medarbejdere, der i praksis arbejder med at realisere intentionerne i lovgivningen. Ved udarbejdelsen har der derfor medvirket en ekspertgruppe med forskere og eksperter inden for området og en inspirationsgruppe med ansatte fra sociale forvaltninger og sociale tilbud i hele landet. Begge grupper har løbende givet gode råd og forslag til forbedringer.

Håndbog om Barnets Reform (pdf)

Film om Barnets Reform

Her kan du se 3 film om henholdsvis tidlig indsats, børn og unges rettigheder og efterværn:

Nina 

Nina kom i aflastning som 8-årig på grund af manglende ressourcer i hjemmet. Nina har siden boet i bl.a. plejefamilie og på et opholdssted. Filmen med Nina handler generelt om Ninas oplevelser af de indsatser, der blev iværksat, og specifikt om hendes oplevelse af efterværn.

Kechia

Kechia flyttede i plejefamilie, da hun var halvandet år, fordi hendes forældre ikke kunne drage tilstrækkelig omsorg for hende. Filmens tema er børns rettigheder, bl.a. belyst ved et fokus på Kechias samvær med sin mor.

Camilla

Camilla var som barn, ligesom sin mor, anbragt i døgntilbud. Camillas søn er hver anden weekend i aflastning. Aflastningsstedet støtter Camilla i hendes rolle som mor. Filmens tema er tidlig indsats.

 

 

 

Sidst opdateret 13/11 2015