Udveksling af oplysninger (SSD) og underretning

Ændringer i Serviceloven i forbindelse med Barnets Reform skaber bedre rammer for tidlig indsats og styrker det tværfaglige samarbejde om udsatte børn og unge.

I forbindelse med Barnets Reform er underretningspligten tydeliggjort, og det er blevet lettere for fagpersoner at udveksle oplysninger i situationer, hvor børn og unge har brug for særlig støtte. Ændringerne i Serviceloven skaber bedre rammer for tidlig indsats over for udsatte børn og unge ved at styrke det tværfaglige samarbejde.

Det er nu tilladt for fagpersoner i SSD-samarbejdet (socialforvaltning, skole, sundhedspleje og dagtilbud) at udveksle oplysninger i det tidlige forebyggende arbejde inspireret af SSP-samarbejdet.

Lovændringerne er gennemført for at sikre, at kommunerne får øje på og hjælper børn i problemer. Der er fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde ud fra en forståelse af, at samarbejdet mellem de professionelle har afgørende betydning for, at indsatsen er rettidig, sammenhængende og helhedsorienteret.

Lovændringerne betyder også, at det nu er mere tydeligt, hvornår der skal underrettes, og at man som fagperson kan få en tilbagemelding fra kommunen på sin underretning.

Lovændringerne hører hjemme under Servicelovens § 49a om udveksling af oplysninger om rent private forhold og under Servicelovens § 153 om fagpersoners underretningspligt.

Lovændringerne er trådt i kraft pr. 1. januar 2011.

Sidst opdateret 13/11 2015