Barnets Reform

Tidlig indsats, kontinuitet i anbringelsen og barnets rettigheder. Det er nogle af fokuspunkterne i Barnets Reform.

Barnets Reform sikrer, at udsatte børn og unge får de bedste muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer. Samtidig er der fokus på at styrke samarbejdet omkring barnet på alle niveauer.

Lovændringerne er trådt i kraft pr. 1. januar 2011.

De overordnede formål med Barnets Reform er:

  • At sikre kontinuitet i anbringelsen
  • At sikre stabil og nær voksenkontakt for udsatte børn
  • At styrke hensynet til barnets tarv frem for hensynet til forældrene
  • At sikre udsatte børns rettigheder
  • At sikre en tidligere indsats
  • At sikre mere kvalitet både i sagsbehandlingen og i indsatsen
  • At sikre bedre rammer for kommunernes indsats – herunder afbureaukratisering.

Barnets Reform og Anbringelsesreformen

Barnets Reform skal ses i sammenhæng med Anbringelsesreformen, der trådte i kraft 1. januar 2006. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag for at vurdere, hvordan børnene, de unge og deres familier bedst kunne hjælpes. Barnets Reform supplerede dette ved sit fokus på at sikre, at den indsats, der tilbydes, er den bedst mulige. 

Barnets Reform er resultatet af et længere udredningsarbejde. Processen blev indledt i 2008, og undervejs har både forskere, praktikere og interesseorganisationer været inddraget. Også udlandet er der skelet til, især Norge og Sverige, fordi de er blandt de lande, der ligner os mest.

Sidst opdateret 26/10 2015