Gå til indhold

Hvad er familierådslagning?

Familierådslagning inddrager barnet, den unge, familien og netværket, så de sammen med forvaltningen kan udarbejde en plan for, hvad der skal forandres, for at barnets eller den unges trivsel forbedres.

Målgruppen for familierådslagninger er børn og unge, hvor enten familie eller fagpersoner er alvorligt bekymrede for barnets trivsel. Familierådslagning kan bruges i en tidlig og forebyggende indsats og i igangværende børnesager. Metoden kan også bruges som et led i en afklaring af, om en anbringelse er den rette foranstaltning for barnet. De seneste par år er man i højere grad end tidligere begyndt at bruge familierådslagning på skoler, i kriminalpræventivt arbejde og over for minoritetsgrupper.

Tanken bag familierådslagning er, at det udvidede netværk omkring et barn eller den unge har unikke kundskaber, erfaringer og ressourcer, som er gavnlige for beslutningsprocessen. Det kan variere fra barn til barn, hvem der indgår i det udvidede netværk. Det er således ikke nødvendigvis biologiske bånd og geografisk nærhed, der bestemmer, hvem der ses som en del af barnets netværk.

Familierådslagning er udviklet på New Zealand, hvor den blev skrevet ind i lovgivningen i 1989. Derfra har den bredt sig til Skandinavien, Europa, USA, Australien, Canada m.fl. Metoden blev første gang afprøvet i Danmark i perioden 2000-2002 som en forsøgsordning og anvendes i dag i en række danske kommuner.

Metoden er grundigt beskrevet på Vidensportalen.dk på det sociale område.

Beskrivelse af Familierådslagning på Vidensportalen.dk (åbner nyt vindue)

Fold alle teksterne ud eller ind

Værktøjer til brug i metoden

Samtykkeerklæring og hjælpeværktøjer til familierådslagning

Der kan her hentes et forslag til en samtykkeerklæring, der kan bruges, når en kommune beslutter at anvende Familierådslagning. 

Det skal bemærkes, at samtykkeblanketten ikke er opdateret ift. lovgivningen. Ny erklæring er under udarbejdelse. 

Link til samtykkeerklæring (åbner nyt vindue)

Socialstyrelsen vil gerne opfordre til, at man i forbindelse med indhentning af samtykke benytter lejligheden til at tage en indledende samtale med familien om, hvem der skal deltage i familierådslagningen, og hvad der forventes at blive delt oplysninger om. 

Værktøjer til brug i metoden

Her kan du finde og downloade hjælpeværktøjer til brug, når metoderne anvendes:

Evalueringsskema - Første møde - Familierådslagning (åbner nyt vindue)

Evalueringsskema - Opfølgende møde - Familierådslagning (åbner nyt vindue)

Tjekliste til implementering af Familierådslagning (åbner nyt vindue)

Implementeringsvejledning til Familierådslagning (åbner nyt vindue)

Resultatopfølgning - Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning - Netværksinddragende Metoder (åbner nyt vindue)

Nøgletal til resultatdokumentation - Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse - Netværksinddragende metoder (Åbner nyt vindue)

Sidst opdateret 23/06 2021