Forside > Tværgående områder > Sagsbehandling børn og unge > Netværksinddragende metoder

Netværksinddragende metoder

Netværksinddragende metoder kan understøtte kommuner i at inddrage familie og netværk i forbindelse med en børnesag.

I dag er der krav om, at man i kommunerne skal overveje, hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af familie og netværk i forbindelse med en børnesag. Det kan fx ske gennem metoder som Familierådslagning, Det inddragende netværksmøde og Signs of Safety.

Det har vist sig, at brugen af netværksinddragende metoder betyder, at fagfolk i den enkelte sag bliver mere opmærksomme på mulighederne for netværksanbringelse. Undersøgelser peger på, at børn, der er anbragt i deres netværk, har mere stabile anbringelsesforløb. Brugen af netværksinddragende metoder kan derfor indirekte være med til at understøtte mere stabile anbringelser. 

Sidst opdateret 07/12 2015