Målsætninger for ICS

Mere systematik, bedre matching af behov og tilbud og nemmere tværgående samarbejde er formålet med at anvende ICS i sagsbehandlingen.

Det primære mål med at indføre ICS i sagsbehandlingen er at sikre en systematisk sagsbehandling i kommunerne, som kan medvirke til at forebygge alvorlige fejl i enkeltsager og sikre bedre styring.

Målsætningerne for ICS er:

  • Mere systematik i sagsbehandlingen.
  • Integration af økonomiske og socialfaglige overvejelser.
  • Bedre matching af behov og tilbud.
  • Lettelse af administrative byrder for sagsbehandlerne.
  • Nemmere tværgående arbejde mellem offentlige myndigheder.
  • Bedre ledelsesinformation til planlægning og styring af indsatsen.
Sidst opdateret 20/12 2018