Målsætninger for ICS

Mere systematik, bedre matching af behov og tilbud og nemmere tværgående samarbejde er formålet med at anvende ICS i sagsbehandlingen.

Det primære mål med at indføre ICS i sagsbehandlingen er at sikre en systematisk sagsbehandling i kommunerne, som kan medvirke til at forebygge alvorlige fejl i enkeltsager og sikre bedre styring.

Målsætningerne for ICS er:

 • Mere systematik i sagsbehandlingen.
 • Integration af økonomiske og socialfaglige overvejelser.
 • Bedre matching af behov og tilbud.
 • Lettelse af administrative byrder for sagsbehandlerne.
 • Nemmere tværgående arbejde mellem offentlige myndigheder.
 • Bedre ledelsesinformation til planlægning og styring af indsatsen.

Deloitte lavede i 2014 en evaluering af ICS. Helt overordnet kan man med baggrund i evalueringen konkludere følgende:

 • At der på tværs af kommunerne, der indgår i evalueringen, er en stor begejstring for ICS.
 • Såvel ledere som sagsbehandlere oplever et socialfagligt løft ved anvendelsen af metoden.
 • Metoden har styrket fokus på barnet/den unge og bidrager til at gøre indsatsen mere målrettet barnets/den unges behov ved at sætte barnet/den unge i centrum for sagsbehandlingen
 • Metoden har styrket den systematiske tilgang til at komme hele vejen rundt om barnets/den unges og familiens ressourcer og udfordringer og understøtter et helhedsorienteret billede af barnets/den unges og familiens behov og ressourcer i den børnefaglige undersøgelse
 • ICS bidrager til at sikre en ensartet systematik i sagsbehandlingen og sikrer større retssikkerhed for barnet/den unge og familien

Du kan læse Deloittes evaluering af ICS her.

Sidst opdateret 27/04 2015