Kommende forenkling af ICS

Socialstyrelsen har i samarbejde med Børne- og Socialministeriet og KL opdateret og forenklet ICS for at få størst mulig kvalitet i sagsbehandlingen og for at forenkle anvendelsen af ICS i myndighedsarbejdet.

Socialstyrelsen har som input til det forestående genudbud af DUBU forenklet og opdateret ICS. Forenklingsarbejdet er fortsat i gang og foregår i et samarbejde med Børne- og Socialministeriet og KL. Derudover har Socialstyrelsen og KL involveret flere kommunale ICS-superbrugere samt professionshøjskoler i forenklingsarbejdet.

Forenklet ICS der er lettere at bruge

Det overordnede formål med forenklingen er at gøre ICS enklere at anvende i myndighedsarbejdet, så ICS i endnu højere grad understøtter kommunerne i at få størst mulig kvalitet i sagsbehandlingen. Dette indebærer blandt andet, at ICS bliver koblet endnu tættere til lovgivningen, at barnet bliver sat mere i fokus, samt at inddragelse af barn, familie og netværk i sagsbehandlingen bliver yderligere understøttet.

Der er tale om en forenkling, der bygger på de samme principper, som ICS har i dag. Det forenklede ICS tager afsæt i en ændret ICS-trekant med færre begreber (dimensioner) samt introduktion af enkelte nye dimensioner.

Opdateret ICS-trekant

Forenklede ICS-blanketter og revideret håndbog på vej

Forenklingen af ICS indebærer, at der kommer nye blanketter for den børnefaglige undersøgelse, handleplan og opfølgning samt statusudtalelse. Ligeledes vil der i løbet af 2017 blive udarbejdet en ny ICS-håndbog, hvor forenklingen vil blive beskrevet. De nye blanketter understøttes elektronisk, når den nye version af DUBU lanceres i efteråret 2018. Der kan først arbejdes med de nye blanketter i DUBU, når de er understøttet elektronisk.

Tidspunktet for offentliggørelsen af de nye ICS-blanketter og håndbogen meldes ud på et senere tidspunkt.

Fortsæt arbejdet med det nuværende ICS

Aktuelt er Socialstyrelsen, KL og professionshøjskolerne gået i dialog om, hvordan vi bedst understøtter en god overgang og implementering af det forenklede ICS. Hvad der konkret kommer til at ske er endnu for tidligt at sige, men vi vil sørge for at informere løbende på både hjemmeside, i nyhedsbreve mm.

Det er den fælles anbefaling fra KL og Socialstyrelsen, at kommunerne fortsætter arbejdet med det nuværende ICS. God anvendelse og implementering af det nuværende ICS vil gøre overgangen til det forenklede ICS lettere!

Det forventes, at ICS-kurserne i Børnekataloget vil køre videre i uændret form i hele 2017.

Inden lanceringen af det nye DUBU vil der blive afholdt informationsmøder og uddannelse i det forenklede ICS. Således vil det være muligt for ledere, ICS-superbrugere og sagsbehandlere at være godt klædt på til at arbejde med det forenklede ICS, når det det bliver it-understøttet i 2018. Aktiviteterne vil blive meldt ud her på hjemmesiden og via nyhedsbreve.

Vi er klar over, at dette kan frembringe mange spørgsmål. Vi vil på hjemmesiden løbende holde jer orienteret, og vi vil lægge de mest stillede spørgsmål og svar på hjemmesiden i løbet af 2017.

Vi vil dog også gøre opmærksom på, at I vil kunne få svar på jeres spørgsmål på informationsmøderne og i uddannelsesaktiviteterne.

Vi ser frem til at møde jer på informationsmøder og kurser.

Sidst opdateret 08/03 2017