Tragtmodel

Tragtmodellen er et ICS redskab til at styrke fokus i den børnefaglige undersøgelse.

Den helhedsorienterede tilgang og de forskellige fokusområder i ICS-metoden betyder, at man skal være opmærksom på, at den børnefaglige undersøgelse ikke bliver mere omfattende, end formålet tilsiger.

For at imødekomme dette har en gruppe af superbrugere i samarbejde med ICS Metodesekretariat udviklet en tragtmodel med henblik på at styrke fokus i den børnefaglige undersøgelse. Formålet er at sikre, at undersøgelsen kommer rundt om det nødvendige uden at blive for omfattende.

I vores vejledning til tragtmodellen, kan du læse mere om, hvordan du konkret kan bruge tragtmodellen i dit arbejde med den børnefaglige undersøgelse.

Sidst opdateret 27/04 2015