Aldersopdelte fokusområder

Aldersopdelte fokusområder består af en række hjælpespørgsmål, som hjælper med at beskrive barnets udvikling og forældrekompetencer ud fra normalitetsbegrebet og barnets alder.

Illustration af de aldersopdelte fokusområder

De aldersopdelte fokusområder er udviklet i England med afsæt i forskningsbaseret viden om risiko og resiliens og fungerer som hjælpespørgsmål til barnets udviklingsmæssige behov (venstre side af trekanten), forældrekompetencer (højre side af trekanten) og familiens omgivelser (bunden af trekanten).

Redskabet skal ikke ses som en spørgeguide, men er tænkt som vejledende tekster, der kan spore sagsbehandlerne ind på, hvilke temaer, det kan være vigtigt at tage op i undersøgelsen under de forskellige behovsområder. Det betyder, at det i princippet er ligegyldigt om spørgsmålene er formuleret negativt eller positivt ("barnet kommer regelmæssigt i skole" eller "barnet kommer ikke regelmæssigt i skole").

Aldersopdelte fokusområder er blevet tilpasset danske forhold senest i 2014. I den nyeste version har SFI på baggrund af dansk og international forskning om udsatte børn og unge opdateret hjælpespørgsmålene.

Du kan læse mere om SFIs kvalificering og opdatering af de aldersopdelte fokusområder i rapporten:

"De Aldersopdelte Fokusområder i ICS - kvalificering af den socialfaglige metode". 

Sidst opdateret 27/04 2015