Gå til indhold

Redskaber

Her kan du finde redskaber, der kan støtte anvendelsen af ICS i sagsbehandlingen.

Socialstyrelsen har udviklet en række redskaber, som kan hjælpe dig med at anvende ICS i sagsbehandlingen.

Nedenfor kan du læse om hvert enkelt redskab samt finde links til at hente og bestille de enkelte redskaber. 

Fold alle teksterne ud eller ind

Håndbog - ICS og udredningsværktøjet

Håndbogen er til sagsbehandlere, der arbejder på
myndighedsområdet med udsatte børn og unge og på
området med børn og unge med funktionsnedsættelser
eller kroniske og langvarige lidelser.

Bogen er en håndbog om anvendelse af den socialfaglige
metode Integrated Children’s System (ICS) og udredningsværktøjet,
og hvordan ICS og udredningsværktøjet kan
understøtte kvalitet i sagsbehandlingen.

Læs mere og hent den elektroniske udgave

Det er aktuelt ikke muligt at bestille håndbog i ICS og udredningsværktøjet. Håndbogen vil blive opdateret som følge af den ventede Barnets lov. Det vil fremgå her på siden, når de igen er tilgængelige for bestilling. 

De aldersopdelte fokusområder

Redskabet indeholder en række udsagn og fokusområder, det kan være relevant for sagsbehandleren at være opmærksom på bl.a. i arbejdet med de børnefaglige undersøgelser. Udsagnene er opdelt efter barnet/den unges alder og er baseret på omfattende forskningsviden fra perioden 2012-17 om børns udvikling samt beskyttelses- og risikofaktorer for børn og unge.

Hent eller bestil "De aldersopdelte fokusområder" her

Tragtmodel

Tragtmodellen er et ICS-redskab til at styrke fokus i den børnefaglige undersøgelse.

Den helhedsorienterede tilgang og de forskellige fokusområder i ICS-metoden betyder, at man skal være opmærksom på, at den børnefaglige undersøgelse ikke bliver mere omfattende, end formålet tilsiger.

For at imødekomme dette har en gruppe af ICS-superbrugere i samarbejde med Socialstyrelsen udviklet en tragtmodel med henblik på at styrke fokus i den børnefaglige undersøgelse. Formålet er at sikre, at undersøgelsen kommer rundt om det nødvendige uden at blive for omfattende. Tragtmodellen blev revideret i forbindelse med opdateringen af ICS, der trådte i kraft i 2019.

I vores vejledning til tragtmodellen kan du læse mere om, hvordan du konkret kan bruge tragtmodellen i dit arbejde med den børnefaglige undersøgelse.

Hent tragtmodel

Hent vejledning til brug af tragtmodellen


ICS-magnettaske

For at skabe overblik over informationer under en sagsdrøftelse har Socialstyrelsen i samarbejde med ICS-superbrugere udviklet et magnetredskab. Redskabet hjælper med at skabe en oversigt over de involverede i en sag: Familiemedlemmer, relevante oplysninger og barnets behov.

En måde at anvende redskabet på kan være, at en sagsbehandler præsenterer en aktuel sag, hvorefter hele teamet ved hjælp af magneter diskuterer fx barnets behov, forældrekompetencer eller andre perspektiver på sagen.

Redskabet bruges konkret på et whiteboard, og man kan sætte magneterne op og ned og tegne og fortælle ved siden af.

Det er aktuelt ikke muligt at bestille magnettasker. Det vil fremgå her på siden, når de igen er tilgængelige for bestilling. 

ICS-trekanten som dialogredskab

ICS-trekanten som dialogredskab kan anvendes i samtalerne med barnet og familien. Der er to sider: På den ene side er der en illustration af ICS-trekanten og på den anden en samlet oversigt over alle ti dimensioner i ICS samt stikord til, hvordan dimensionerne skal forstås.

Hent ICS trekanten 

ICS-trekanten på andre sprog

ICS-trekanten kan anvendes som dialogredskab i samtalerne med barnet og familien. Socialstyrelsen har fået lavet illustrationer af ICS-trekanten på en række sprog, der kan anvendes i dialogen med børn og familier, der har et andet modersmål end dansk.

Hent ICS-trekanten på arabisk

Hent ICS-trekanten på engelsk

Hent ICS-trekanten på grønlandsk

Hent ICS-trekanten på kurdisk

Hent ICS-trekanten på polsk

Hent ICS-trekanten på russisk

Hent ICS-trekanten på somali

Hent ICS-trekanten på tyrkisk 

Dialoglineal

Dialoglinealen er et fysisk redskab, der har referencer til børnelinealen på den ene side og smileys på den anden side. Linealen kan anvendes i både dialogen med de mindre børn med begrænset verbalt sprog og med større børn og unge samt forældrene.

Hent dialoglinealen

Sidst opdateret 21/11 2022