Underretning eller henvendelse

ICS-blanketter til underretning eller henvendelse finder du her.

"Underretning eller henvendelse" omfatter sagsbehandlerens underretning eller henvendelse, den indledende vurdering samt den afgørelse eller beslutning, der træffes på denne baggrund.

Ved den første kontakt udfyldes desuden stam- og grundoplysninger på familien, som opdateres ved evt. senere kontakt.

Hvis underretningen eller henvendelsen munder ud i, at der skal gennemføres en børnefaglig undersøgelse kan man evt. begynde at indkredse fokus for undersøgelsen ved hjælp af tragtmodellen, sådan at man ikke behøver at starte på bar bund i den børnefaglige undersøgelse.

Dette kan særlig være relevant i kommuner, hvor man har organiseret sig med et modtagelsesteam, som bærer sagerne videre til andre sagsbehandlere, hvis der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse.

Hvis du skal bruge ICS-blanketter og -vejledninger for at tage imod henvendelser eller underretning, kan du finde dem her på siden.

Læs om brug af tragtmodellen.

Sidst opdateret 27/04 2015