Indsats

Find blanketter og vejledninger til at udarbejde en handleplan, iværksætte en indsats og følge op på indsats og handleplan.

Find de blanketter og vejledninger, du skal bruge til at udarbejde en handleplan, iværksætte en indsats og følge op på indsats og handleplan her på siden.

Opstilling af mål for indsatsen i handleplanen

Når handleplanen udarbejdes efter ICS betyder det, at strukturen følger ICS-trekanten, og at der sættes mål inden for de dimensioner af trekanten, hvor undersøgelsen har afdækket udækkede behov eller beskyttelsesforhold, der kræver særlig støtte.

Handleplanen skal tage udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse af barnets eller den unges forhold, jf. servicelovens § 50.

Handleplanen skal i forhold til de problemer, der er afdækket i undersøgelsen, indeholde konkrete mål i forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling i overensstemmelse med det overordnede formål med støtten, jf. servicelovens § 46. Her kan du anvende en tjekliste, som kan bruges til at lave et kvalitetstjek af de opstillede mål i forhold til at se, om de nu også er i overensstemmelse med de overordnede formål med støtten, jf. § 46.

Tjekliste til at sikre, at mål og formål med støtten stemmer overens.

Sidst opdateret 27/04 2015