Forside > Tværgående områder > Sagsbehandling børn og unge > ICS-metoden > Forenkling af ICS og udredningsværktøjet

Forenkling af ICS og udredningsværktøjet

Nu bliver det nemmere at bruge den socialfaglige metode ICS og udredningsværktøjet på børnehandicapområdet. Begge metoder er på vej i en forenklet udgave.

Den nye håndbog i ICS og udredningsværktøjet bliver tilgængelig her på hjemmesiden ultimo august. Det bliver desuden muligt at orientere sig i de kommende skabeloner.  

Vær opmærksom på, at forenklingen først træder i kraft ved årsskiftet. Skabelonerne må derfor ikke anvendes før d. 1. januar 2019.

Socialstyrelsen er på trapperne med en enklere udgave af den socialfaglige metode ICS (Integrated Childrens System) og udredningsværktøjet på børnehandicapområdet.

Med de nye versioner af ICS og udredningsværktøjet bliver metoderne lettere at arbejde med for sagsbehandleren og nemmere at forstå for borgeren. De forenklede ICS-blanketter bliver understøttet elektronisk i DUBU fra januar 2019, og som noget nyt bliver også udredningsværktøjet digitaliseret. Det betyder, at de to metoder bliver nemmere og mere smidige at bruge i sagsarbejdet. Forenklingen betyder også, at koblingen mellem ICS og udredningsværktøjet bliver mere tydelig.

Slides for infomøderne 

I juni måned har Socialstyrelsen holdt en række informationsmøder, hvor de nye versioner er blevet præsenteret. Du kan finde slides for infomøderne her:

Hent oplæg fra Socialstyrelsen her (PDF)

Kurser efter sommerferien

Fra oktober frem til udgangen af december 2018 tilbydes endagskurser i ICS og udredningsværktøjet for alle sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge og for børn og unge med funktionsnedsættelser.

I september og oktober vil der blive afholdt en række todages kurser i de nye versioner af henholdsvis ICS og udredningsværktøjet. Disse kurser er særligt målrettet henholdsvis ICS-superbrugere og sagsbehandlere, der anvender udredningsværktøjet. Interesserede kommuner uden udpegede ICS-superbrugere vil blive sikret minimum to pladser ved kurserne.

Kurset for ICS-superbrugere vil fokusere dels på forenklingen og dels på ICS- superbrugernes rolle i implementeringen. Kurserne for sagsbehandlere på børnehandicapområdet vil handle både om forenklingen af ICS og om forenklingen af udredningsværktøjet.

Datoer og tilmeldingsprocedurer for kurserne bliver meldt ud på Socialstyrelsen.dk og via nyhedsbrevet.

Sidst opdateret 16/08 2018