Forside > Tværgående områder > Sagsbehandling børn og unge > ICS-metoden > Kvalitet i sagsbehandlingen med ICS og udredningsværktøjet

Kvalitet i sagsbehandlingen med ICS og udredningsværktøjet

Det bliver nemmere at bruge den socialfaglige metode ICS på det udsatte børne- og ungeområde og udredningsværktøjet på børnehandicapområdet. Der er udarbejdet en ny håndbog og de faglige redskaber er blevet opdateret.

Den nye håndbog i ICS og udredningsværktøjet er tilgængelig i en elektronisk udgave og en fysisk version:

ICS redskabet De aldersopdelte fokusområder er blevet opdateret og tilpasset det forenklede ICS. Det er desværre ikke længere muligt at bestille den fysiske udgave af aldersopdelte fokusområder, da publikationen er udgået fra lageret. Publikationen kan fortsat hentes elektronisk:

Nedenfor kan du se, hvordan de kommende skabeloner i ICS og udredningsværktøjet ser ud. Bemærk at skabelonerne kun er til orientering, og må ikke benyttes. Forenklingen træder først i kraft d. 1. januar 2019. Alle skabeloner bliver digitaliseret, og det er alene de it-understøttede versioner, der må anvendes.

ICS magnettasken er blevet tilpasset det forenklede ICS

Med de nye versioner af ICS og udredningsværktøjet bliver metoderne lettere at arbejde med for sagsbehandleren og nemmere at forstå for borgeren. De forenklede ICS-blanketter bliver understøttet elektronisk i DUBU fra januar 2019, og som noget nyt bliver også udredningsværktøjet digitaliseret. Det betyder, at de to metoder bliver nemmere og mere smidige at bruge i sagsarbejdet. Forenklingen betyder også, at koblingen mellem ICS og udredningsværktøjet bliver mere tydelig.

Slides for infomøderne 

I juni måned har Socialstyrelsen holdt en række informationsmøder, hvor de nye versioner er blevet præsenteret. Du kan finde slides for infomøderne her:

Hent oplæg fra Socialstyrelsen her (PDF)

Kurser efter sommerferien

Fra oktober frem til udgangen af december 2018 tilbydes endagskurser i ICS og udredningsværktøjet for alle sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge og for børn og unge med funktionsnedsættelser.

I september og oktober vil der blive afholdt en række todages kurser i de nye versioner af henholdsvis ICS og udredningsværktøjet. Disse kurser er særligt målrettet henholdsvis ICS-superbrugere og sagsbehandlere, der anvender udredningsværktøjet. Interesserede kommuner uden udpegede ICS-superbrugere vil blive sikret minimum to pladser ved kurserne.

Kurset for ICS-superbrugere vil fokusere dels på forenklingen og dels på ICS- superbrugernes rolle i implementeringen. Kurserne for sagsbehandlere på børnehandicapområdet vil handle både om forenklingen af ICS og om forenklingen af udredningsværktøjet.

Datoer og tilmeldingsprocedurer for kurserne bliver meldt ud på Socialstyrelsen.dk og via nyhedsbrevet.

Sidst opdateret 28/11 2018