Praksiskurser

VIA University College tager sig af ICS praksiskurser for Socialstyrelsen.

ICS praksiskurser er første skridt i implementeringen af ICS i sagsbehandlingen.

For at kommunen kan anvende ICS, skal medarbejderne på et praksiskursus i ICS, hvilket er beskrevet i ICS licensen.

Praksiskurserne varer op til 7 dage og har til formål at understøtte kommunerne i deres implementeringsindsats samt styrke faglighed med udgangspunkt i ICS.

ICS praksiskurserne henvender sig til både nye og eksisterende ICS-kommuner og tilrettelægges i tæt samspil med den enkelte kommune.

På kurset kan myndighedsrådgivere, superbrugere og ledere få viden og redskaber til arbejdet med ICS i sagsbehandlingsprocessen, og kommunen understøttes i en udviklings- og implementeringsproces omkring ICS.

Kurset består af 4 moduler:

  • 1. modul er for ledelsen og superbrugerne. Det er her, der bliver truffet aftaler om ICS-kursets indhold samt den lokale ICS implementeringsstrategi. 
  • 2. og 3. modul er for myndighedsrådgivere og ICS-superbrugere og er planlagt som en vekselvirkning mellem oplæg, anvendelse af ICS-redskaberne, arbejde med egne sager og afprøvning/øvelse på arbejdspladsen mellem kursusdagene.
  • 4. modul er en superbrugerdag, hvor der er fokus på superbrugerens rolle som vejleder og vidensperson i et kollegialt fællesskab, herunder den centrale rolle i at yde kollegial sparring for den kommunale implementering af ICS.

Det er et konsortium bestående af VIA University College, UC Syddanmark, UC Lillebælt og Professionshøjskolen Metropol, der udbyder ICS praksiskurserne.

ICS praksiskurserne er en del af Børnekataloget, og kommunerne kan rekvirere dem hos UC VIA.

Sidst opdateret 15/04 2015