Formål, mål og målgruppe

Socialstyrelsen udbyder nu særligt tilrettelagt forankringsstøtte. Forankringsstøtten kan søges af de kommuner, der fik ICS licens i perioden 2009- 2012.

På baggrund af motiverede ansøgninger udvælges to kommuner til et pilotforløb i efteråret 2015 med forventet opstart ultimo september 2015. Forløbet forventes afsluttet primo 2016.
Forankringsstøtten skal understøtte brugen af ICS som en gennemgående socialfaglig metode, så kommunerne kan opnå de langsigtede mål med ICS, som er:

  • Sagsbehandlingen er systematisk og helhedsorienteret
  • Børnenes og forældrenes perspektiv fremgår tydeligt i sagerne
  • Ressourcerne fra familien og netværket anvendes aktivt
  • Indsatsen er målrettet barnets behov

Målet er, at kommunen gennem bedre anvendelse og forankring af ICS får styrket kvaliteten af sagsbehandlingen. Socialstyrelsen vil følge udviklingen i kommunen via ICS implementeringsbarometret.

Sidst opdateret 19/08 2015