Ansvarsfordeling

Forankringsstøtten er et frivilligt og gratis tilbud fra Socialstyrelsen. Socialstyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af procesbeskrivelse, screening og rapporter i forbindelsen med gennemførelse af afrapporteringen på screeningsdelen, samt kvalificering af udviklingsdagen og understøttelsen af, at udviklingen og forankringen skrider frem efter planen.

De deltagende kommuner har ansvaret for at sikre ledelsesopbakning og deltagelse af ledelsen i forløbet.  Kommunen er desuden ansvarlig for nedsættelse af et forankringsteam og for at sikre rammerne for teamets arbejde med forankring af ICS i kommunen.

De deltagende kommuner skal sikre en høj besvarelsesgrad af barometermålingerne, og deltage i interviews samt screenings- og udviklingsdage. Kommunen sørger for lokaler og forplejning.

Sidst opdateret 19/08 2015