Forankringsstøtte

Socialstyrelsen tilbyder interesserede kommuner et pilotforløb med særligt tilrettelagt ICS forankringsstøtte i efteråret 2015. Indsatsen er målrettet kommuner, som fik ICS-licens mellem 2008-2012.

Den socialfaglige metode ICS anvendes i dag af 90 kommuner, og er dermed blevet en landsdækkende metode. I de enkelte kommuner har man dermed fået en systematik, som både almen- og myndighedsområdet anvender, når børnenes udfordringer og ressourcer belyses.  Metoden bidrager til et fælles sprog samt en ensartet sagsbehandling på tværs af kommunerne.

Selvom mange kommuner har været på kurser og arbejdet intenst med implementeringen igennem længere tid, viser særligt evalueringen af ICS, at flere kommuner er udfordret. Det skyldes blandt andet udskiftning af ledere og medarbejdere, at implementeringen af it-systemer har haft stort  fokus, og at det ledelsesmæssigt kan være vanskeligt at bevare fokus på ICS i en travl og foranderlig hverdag.

Derfor ønsker Socialstyrelsen at styrke kommunernes arbejde med ICS som en fælles, socialfaglig referenceramme på børne- og ungeområdet.

Der udvælges ved ansøgning to kommuner til at indgå i pilotforløbene i efteråret 2015.

Ansøgningsfrist den 7.september 2015 kl. 12.

Ansøgningsskema – klik her

For yderligere information klik på de enkelte underkategorier til venstre

 

Sidst opdateret 25/08 2015