Gå til indhold

ICS-forløb

Socialstyrelsen tilbyder gratis rådgivningsforløb om implementering eller forankring af Integrated Children’s System (ICS) til landets kommuner. Forløbet har fokus på, hvordan kommunerne kan påbegynde eller styrke arbejdet med ICS. Her kan du finde praktisk information samt ansøgningsskema til et ICS-forløb.

De fleste danske kommuner kender metoden ICS og bruger den i varierende omfang i deres sagsbehandling på børn- og ungeområdet. Mange sagsbehandlere benytter eksempelvis de forskellige skabeloner, der er koblet til ICS, i deres daglige praksis.

Erfaringerne viser dog, at det kræver et stærkt og vedholdende fokus både at få metoden helt indarbejdet i hverdagen og senere fastholdt over tid.

For at imødekomme dette har Socialstyrelsen udviklet et nyt rådgivningsforløb, som alle landets kommuner nu har mulighed for at søge om. Forløbet er relevant både for kommuner, som ikke har arbejdet med ICS før og nu skal implementere metoden for første gang, og for kommuner, der ønsker at forankre eller genoptage metoden, evt. efter længere tids pause.

Indholdet i et ICS-forløb

Forløbet består af i alt fire møder mellem Socialstyrelsen og kommunen, hvor Socialstyrelsen yder rådgivning og sparring på kommunens arbejde med ICS.  

Forløbet skræddersyes til jeres behov og tager udgangspunkt i ICS-barometeret. Barometeret giver jer indblik i, hvor langt I er i jeres kommune med anvendelsen af ICS, jeres styrker, og hvor der kan være behov for at sætte ind med mere opmærksomhed.

I skal som en del af forløbet udarbejde en udviklingsplan på baggrund af barometermålingen og udvælge hvilke sigtepunkter, der særligt skal arbejdes med i forløbet. I kan eksempelvis vælge at stille skarpt på, hvordan ledelsen kan opstille hensigtsmæssige rammer og mål for brugen af metoden og gå foran i arbejdet med at integrere ICS i den daglige praksis. Forløbet kan også have fokus på, hvordan ICS-superbrugerne som forandringsagenter i det daglige kan understøtte den faglige tænkning, eller hvordan både nye og erfarne medarbejdere løbende bliver klædt på til at arbejde med ICS og integrere metoden i sagsbehandlingen.

Ansøgning om et ICS-forløb

Tre kommuner kan deltage i rådgivningsforløb i 2021 med opstart inden sommerferien og afvikling i anden halvdel af 2021.

Der er ansøgningsfrist 17. maj 2021 kl. 12.

Kommuner, der har ansøgt, kan forvente svar ultimo maj 2021.

Klik her for at komme til vejledning (pdf).

Klik her for at komme til ansøgningsskema (word).

Tildelingskriterier

Socialstyrelsen vurderer de indkomne ansøgninger ud fra følgende kriterier:

  • I hvilken grad kommunen har erfaring med at arbejde med ICS.
  • I hvilken grad kommunen udviser parathed i forhold til at arbejde med implementering eller forankring af ICS i et ICS-forløb.
  •  I hvilken grad kommunen er motiveret til at indgå i et ICS-forløb.
  • I hvilken grad kommunen har ambitioner for ICS-forløbets effekt.

 

Sidst opdateret 07/05 2021