Undervisningsmateriale

Materialet kan bruges i undervisningsforløb, der omhandler det at udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner eller relaterede emner

Der er udviklet en vejledning til undervisere om, hvordan man kan anvende redskaberne i undervisningen.

Vejledning til undervisere (pdf).

Materialerne herunder er udarbejdet for at inspirere til, hvordan studerende og kursister kan arbejde med socialfaglige overvejelser i udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser og handleplaner.

Tre eksempler

Der er udarbejdet tre eksempler på børnefaglige undersøgelser og handleplaner, som indeholder kommentarer, der fremhæver en række socialfaglige og metodiske opmærksomhedspunkter eller overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser og handleplaner. Desuden er der udviklet en række arbejdsspørgsmål, der kan bruges sammen med eksemplerne. 

Tre eksempler på børnefaglige undersøgelser og handleplaner.

Socialfaglige og metodiske opmærksomhedspunkter i udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser og handleplaner

I inspirationskataloget præsenteres en række socialfaglige og metodiske opmærksomhedspunkter i udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse eller handleplan. Herunder illustreres, hvordan der kan sikres en god dokumentation af undersøgelsesforløbet, samt en klar sammenhæng fra beskrivelse over analyse til faglig vurdering.

Inspirationskatalog med socialfaglige og metodiske opmærksomhedspunkterne.

Refleksionsredskab

Et refleksionsredskab, der kan bruges blandt sagsbehandlere i praksis til at understøtte en fælles faglighed i arbejdet med undersøgelser og handleplaner. Refleksionsredskabet er bygget op omkring seks udvalgte socialfaglige overvejelser, der relaterer sig til forskellige trin i udarbejdelsen af en børnefaglig undersøgelse og handleplan.

Redskab til faglig refleksion.

Film om børnefaglige undersøgelser og handleplaner

Det er muligt at se en introduktionsfilm til udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser og handleplaner. Den findes i to versioner. Den ene er til studerende på grunduddannelserne, og den anden version er til sagsbehandlere samt studerende på efter- og videreuddannelse.

Derudover er det muligt at se seks inspirationsfilm med erfarne sagsbehandlere, der fortæller om deres forskellige tilgange til at udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner.

Film om børnefaglige undersøgelser og handleplaner.

Sidst opdateret 07/10 2015