Film om børnefaglige undersøgelser og handleplaner

Filmene giver en introduktion til børnefaglige undersøgelser og handleplaner og de udfordringer, der kan være forbundet med sagsbehandlingen.

Introduktionsfilm

Introduktionsfilmen til udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser og handleplaner, giver en overordnet indføring i emnet. En række kommunale sagsbehandlere fortæller om, hvordan de i praksis håndterer de socialfaglige overvejelser, sagsbehandling på området medfører. Filmen er udarbejdet i to versioner. En version som er målrettet studerende på grunduddannelserne og en version målrettet sagsbehandlere på efter- og videreuddannelse samt i kommunerne.

 Socialfaglige overvejelser - version til studerende

 Socialfaglige overvejelser - version til sagsbehandlere

Seks inspirationsfilm med erfarne sagsbehandlere

Erfarne sagsbehandlere fortæller i disse seks inspirationsfilm om deres forskellige tilgange til at udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner. De tager udgangspunkt i en række socialfaglige overvejelser.

Til filmene er der udarbejdet nogle arbejdsspørgsmål, som du kan bruge til at perspektivere og reflektere over egen praksis. Arbejdsspørgsmål til filmene.

Film 1 - At afgrænse undersøgelsen

Hvordan afgrænser du som sagsbehandler den børnefaglige undersøgelses fokus - samtidig med at du har øje for nye, relevante oplysninger undervejs i undersøgelsesforløbet?

Film 2 - Samarbejde og dialog

Hvordan kan du som sagsbehandler skabe et godt samarbejde med forældrene om undersøgelsens formål og indhold - selvom I måske ikke er enige om barnets vanskeligheder og behov?

Film 3 - Ressourcer og problemer

Hvad kan du som sagsbehandler gøre for både at se problemer og ressourcer hos barnet, familien og netværket? Og hvordan belyser du ressourcerne i en familie med mange udfordringer?

Film 4 - Viden og teori

Hvordan formulerer du analysen, så den er underbygget af relevant viden og teori, men så familien stadig kan forstå den?

Film 5 - Barnets støttebehov

Hvordan udleder du barnets samlede støttebehov af analysen - og hvordan sikrer du, at familien har et reelt billede af, hvad støtten indebærer?

Film 6 - Samarbejdet med familie

Hvordan kan du samarbejde med familien om at opstille konkrete og meningsfulde mål, som understøtter barnets og familiens behov?
 

Sidst opdateret 07/10 2015