Forside > Tværgående områder > Sagsbehandling børn og unge > Børnefaglige undersøgelser og handleplaner > Katalog med socialfaglige og metodiske opmærksomhedspunkter

Katalog med socialfaglige og metodiske opmærksomhedspunkter

Socialstyrelsen har udarbejdet et inspirationskatalog, som præsenterer en række socialfaglige og metodiske opmærksomhedspunkter i udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse eller handleplan.

Hvad indeholder inspirationskataloget?

Inspirationskataloget illustrerer, hvordan der kan sikres en god dokumentation af undersøgelsesforløbet, samt en klar sammenhæng fra beskrivelse over analyse til faglig vurdering.

Inspirationskataloget til børnefaglige undersøgelser og handleplaner (pdf).

Kataloget kan anvendes af studerende, sagsbehandlere og faglige ledere som inspiration til:

  • hvordan man kan indkredse det indledende fokus for undersøgelsen
  • hvordan undersøgelsen kan opbygges med en klar sammenhæng fra beskrivelse over analyse til faglig vurdering
  • hvordan undersøgelsen får en passende balance mellem ressource- og problemfokus
  • hvordan konkrete mål kan se ud, og hvordan sagsbehandleren kan følge op på målene

Med inspirationskataloget opsummeres de socialfaglige og metodiske opmærksomhedspunkter inden for centrale elementer af den børnefaglige undersøgelse og handleplan: Planlægning af undersøgelsen, afgrænsning af undersøgelses fokus, tydelig og klar sammenhæng mellem beskrivelse, analyse og faglige vurdering samt en handleplan med tydelige og målbare mål.

Hvem er inspirationskataloget målrettet til?

Materialet er målrettet kommunale sagsbehandlere og undervisere, studerende og kursister på socialrådgiveruddannelserne samt efter- og videreuddannelser på børne- og ungeområdet. På tværs af disse målgrupper er formålet at bidrage med inspiration, refleksion og læring, der understøtter de faglige overvejelser i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet. 

Mere viden, vejledning og inspiration

Foruden inspirationskataloget, er der udarbejdet en række inspirationsmaterialer, som kan bidrage til, at sagsbehandleren – eller den kommende sagsbehandler - udvikler, reflekterer over og forfiner sit socialfaglige håndværk. Socialstyrelsen har bl.a. i samarbejde Ankestyrelsen samt en række kommuner og interessenter udarbejdet tre eksempler på børnefaglige undersøgelser og handleplaner.

Sidst opdateret 07/10 2015