Redskab til faglig refleksion

Redskabet skal kvalificere den faglige refleksion blandt sagsbehandlere på børne- og ungeområdet samt studerende på efter- og videreuddannelser.

Refleksionsredskabet præsenterer udvalgte, centrale socialfaglige overvejelser i arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner. Redskabet kan anvendes i tilknytning til egne børnesager eller i sammenhæng med et eksempel på en børnefaglig undersøgelse og handleplan fra Socialstyrelsen. 

Redskab til faglig refleksion (pdf)

Redskabet bygger på socialfaglige overvejelser

Redskabet er bygget op omkring seks udvalgte socialfaglige overvejelser, der relaterer sig til forskellige trin i udarbejdelsen af en børnefaglig undersøgelse og handleplan

1. At afgrænse undersøgelsen

2. At planlægge undersøgelsen

3. At beskrive de vigtigste informationer

4. At sammenholde og analysere

5. At udarbejde den faglige vurdering

6. At formulere tydeligere og målbare mål

Mere viden, vejledning og inspiration

Foruden refleksionsredskabet, er der udarbejdet en række inspirationsmaterialer, som kan bidrage til, at sagsbehandleren – eller den kommende sagsbehandler - udvikler, reflekterer over og forfiner sit socialfaglige håndværk.

Sidst opdateret 14/06 2018