Tre eksempler til inspiration

Der er udarbejdet tre eksempler som inspiration til at arbejde struktureret og systematisk med børnefaglige undersøgelser og handleplaner.

Socialstyrelsen har i samarbejde med Ankestyrelsen, en række kommuner og interessenter udarbejdet tre eksempler på børnefaglige undersøgelser og handleplaner. Eksemplerne tager udgangspunkt i sager fra forskellige kommuner og er efterfølgende blevet bearbejdet.

De tre eksempler

Eksempel 1 (KL-skabelon) (pdf)

Eksempel 2 (ICS skabelon og fælles undersøgelse) (pdf)

Eksempel 3 (ICS skabelon) (pdf)

Eksemplerne skal give inspiration til faglig refleksion over, hvordan man udarbejder børnefaglige undersøgelser og handleplaner på en struktureret måde. De er udarbejdet med fokus på planlægning, dokumentation og sammenhæng mellem beskrivelse, analyse og faglig vurdering. Eksemplerne illustrerer, hvordan undersøgelsesforløbet kan planlægges og dokumenteres.

Arbejdsspørgsmål til brug sammen med eksemplerne

Arbejdsspørgsmål til eksemplerne på børnefaglige undersøgelser og handleplaner (pdf).

Eksemplerne viser, hvordan sagsbehandleren kan systematisere, anvende og formidle den viden, der er indhentet i sagsforløbet i en konkret børnefaglig undersøgelse og handleplan. De indeholder kommentarer, der fremhæver en række socialfaglige og metodiske opmærksomhedspunkter eller overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser og handleplaner.

Det skal understreges, at tekst fra eksemplerne ikke kan eller må overføres til igangværende under­søgelser eller handleplaner, da alle børn, unge og familier er unikke, og alle børnesager må håndteres i den kontekst, de er en del af.

ICS metoden og KL’s skabelon

To af eksemplerne er udarbejdet efter ICS metoden (Integrated Children's System), mens det tredje eksempel er udformet med inspiration fra KL’s skabelon til den børnefaglige undersøgelse og handleplan. De er alle baseret på de aldersopdelte fokusområder fra ICS. Eksemplerne kan således være til inspiration for alle kommuner, uanset den anvendte socialfaglige metode. 

Sidst opdateret 24/02 2017