Gå til indhold

Retten til at klage

Hvis du er fyldt 12 år, så har du ret til at klage over beslutninger, der handler om dig. Hvis du har noget du gerne vil klage over, så kan det være en god ide at tale med en voksen (fx din sagsbehandler) om hvordan du gør det. Det er ikke sikkert, at du får ret i din klage, men du har altid ret til at få at vide, hvorfor der er truffet de beslutninger, der er.

Der er forskellige steder, hvor du kan klage, og hvor du klager kommer an på hvad du klager over:

Klag til Ankestyrelsen om bl.a.:
Jeg er anbragt på en sikret institution, og det forstår jeg ikke, for jeg er ikke kriminel. De voksne må læse mine breve og lytte med ved mine telefonsamtaler

Klag til kommunalbestyrelsen om bl.a.:
De voksne brugte uden grund fysisk magt til at føre mig ned på mit værelse.

Klag til socialtilsynet
De voksne er enormt sure og skælder hele tiden ud. Hvis du har brug for hjælp til hvordan du klager og hvor du skal klage henne, så kan du snakke med din sagsbehandler eller en anden voksen, du har tillid til.

Fold alle teksterne ud eller ind

Der er så mange regler på den sikrede institution, jeg bor på, og mange af dem er urimelige, fx at jeg skal være i seng hver dag kl. halvti – kan jeg klage over det?

Hvis du synes at der er for mange regler eller for urimelige regler, på din institution, så er det en god ide at tale med de voksne om det først, for det kan jo være, at de godt kan se, at nogle af reglerne er urimelige, hvis du forklarer dem det. Nogle steder bliver der også holdt husmøder, hvor de unge kan snakke med de voksne om, hvordan de gerne vil have det.
Hvis det ikke hjælper at snakke med de voksne, så kan du snakke med din sagsbehandler, om, at du oplever reglerne urimelige. Du kan også drøfte det med den tilsynsførende fra socialtilsynet, der årligt kommer på tilsynsbesøg. Kan du ikke vente på tilsynsbesøget, har du også mulighed for anonymt at henvende dig til socialtilsynet

De voksne lagde mig ned på gulvet og holdt mig fast, på et tidspunkt, hvor jeg slet ikke synes det var nødvendigt. Jeg var sur men ikke farlig – kan jeg klage over det?

Ja, det kan du klage over. Hvis du synes, at det var unødvendigt, at de lavede en magtanvendelse, så kan du klage over det. 
Hvis du gerne vil klage, så snak med din sagsbehandler, så han eller hun kan hjælpe dig med at sende din klage til kommunalbestyrelsen i den kommune, du kommer fra.

Børn og unge-udvalget har besluttet, at jeg ikke må tale med min kæreste, medmindre der er nogle voksne, der lytter med. Det vil jeg gerne klage over – kan jeg det?


Ja, det kan du. Børn og unge-udvalget må beslutte, at der i en afgrænset periode skal føres brev- og telefonkontrol, når du taler med nogle bestemte mennesker, fordi de vurderer, at din kontakt med disse personer kan skade din sundhed eller udvikling. 
Men hvis du synes at den beslutning, som børn og unge-udvalget har truffet, er meget forkert eller urimelig, så kan du klage over den til Ankestyrelsen. 
Hvis du skal klage til Ankestyrelsen, så skal du sende din klage afsted inden 4 uger efter, at du har fået besked om den afgørelse, som du er utilfreds med.
Hvis du gerne vil klage, så snak fx med din sagsbehandler, så han eller hun kan hjælpe dig med at sende din klage til Ankestyrelsen. 
Hvis du er i tvivl, så kan du ringe til BørneTelefonen på 116111 (eller chat på www.boernetelefonen.dk), så kan de hjælpe dig med hvordan du får lavet din klage.

Sidst opdateret 09/02 2017