Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Rettigheder > Opholdssted/døgninstitution > Retten til selvbestemmelse og medbestemmelse

Retten til selvbestemmelse og medbestemmelse

Når man er barn og ung er der er en del ting, som man ikke selv kan bestemme, men du har stadig væk ret til selvbestemmelse på nogle områder. Du har fx din egen ret til at bestemme hvad du tror på (fx ift. religion), ret til at bestemme over din krop (så længe du ikke skader dig selv) og din egen vilje i det hele taget.

Fold alle teksterne ud eller ind

Personalet tager min mobiltelefon – må de det?

Du har ret til at kommunikere med omverdenen – din familie og dine venner. Du har ret til at have adgang til en mobiltelefon (du har måske din egen) og du har ret til at have adgang til internettet, og kommunikere elektronisk.

Nogle gange kan der dog være grund til at personalet sætter begrænsninger for din ret til at kommunikere. Fx for at sikre, at alle får deres nattesøvn kan der være lavet en husorden, hvor et af punkterne er, at mobiltelefon skal afleveres om aftenen. Din mobiltelefon må dog ikke tages uden dit samtykke.

Hvis nogle voksne omkring dig synes, at din sundhed eller udvikling er i fare, så kan Børn- og Ungeudvalget fra den kommune du kommer fra bestemme, at dine breve, dine telefonsamtaler eller anden kommunikation (fx e-mail) skal kontrolleres (dvs. personalet skal læse hvad du skriver og høre med ved dine samtaler). 

Der er noget mad, som jeg ikke må spise pga. min religion – skal jeg spise ligesom alle de andre, nu hvor jeg er anbragt?

Nej! Hvis der er noget mad, som du vælger ikke at spise på grund af fx din religion, eller hvis du er vegetar, så skal personalet sørge for, at der er mad som du kan og må spise.

Jeg har hørt om noget der hedder ytringsfrihed – betyder det ikke at jeg må sige lige hvad jeg har lyst til?

Du har ret til at udtale dig om alle ting, der har med dig at gøre, og du har ret til at have dine egne holdninger. Du må dog ikke true andre eller tale dårligt om dem eller til dem pga. at de fx kommer fra et andet land eller er af et andet køn eller seksualitet end dig – ligesom andre heller ikke må gøre det samme i mod dig.

Personalet vil teste om jeg har drukket eller taget stoffer – må de det?

Hvis du drikker for meget eller hvis du tager stoffer, så kan personalet lave en aftale med dig om at de må teste din ånde, din urin eller dit spyt for at se om du har taget noget. Det kan fx være fordi du har været i et misbrug, og personalet skal støtte dig i at være ædru eller uden stoffer, eller det kan være fordi de har en mistanke om at du er påvirket af noget. 

Jeg har tidligere sagt ok til at lave urintest, men lige nu har jeg ikke lyst – skal jeg testes?

Personalet må kun teste dig hvis du på forhånd har givet et generelt samtykke til det – dvs. at du på forhånd har sagt at det er okay. Du har altid ret til at trække dette samtykke tilbage – dvs. du har altid ret til at sige nej til at blive testet.

Sidst opdateret 03/04 2019