Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Rettigheder > Delvis lukket institution/afdeling > Retten til værdig og respektfuld behandling

Retten til værdig og respektfuld behandling

Alle børn, unge og voksne har ret til at blive behandlet ordentligt og med respekt. Det betyder at de voksne på din afdeling altid skal være ordentlige ved dig og tale ordentligt til dig. Det betyder også, at der er nogle ting som de ikke må gøre: - Du må ikke blive fikseret (det betyder spændt fast) og de voksne må ikke være nedværdigende, ydmyge dig eller håne dig.

Fold alle teksterne ud eller ind

Må de voksne gøre grin med mig over fx måden jeg taler på eller måden jeg ser ud på?

Nej, det må de ikke. Det hører ind under at være nedværdigende, ydmygende og hånende. 
Nogle personer kan have en bestemt måde at tale på, hvor man gør grin med andre mennesker, men egentligt gør det, for at vise, at man godt kan lide dem, eller man gør det, bare fordi det er sjovt, og ikke for at såre nogen. Man kalder det at være ironisk eller sarkastisk. Hvis de voksne gør grin med dig, kan det være at det er sådan de er, og du kan prøve at tale med dem om, at du faktisk føler dig lidt såret over de ting de siger. Hvis du synes det er svært at tale med dem om det, så kan du måske få hjælp til at sige det af din sagsbehandler, eller af en anden voksen, som du har tillid til. 

Jeg gik lidt amok i fællesstuen og de voksne lagde mig ned på gulvet og holdt mig fast. De voksne fik mig ikke væk fra de andre unge eller forsøgte at få de andre unge ud – er det okay?

Det kommer an på episoden og på din opførsel. Som udgangspunkt skal de voksne forsøge at undgå at andre (her de andre unge) ser, at de voksne bruger fysisk magt til at fastholde eller føre dig. Det kan nemlig både være krænkende for dig, og det kan være en voldsom og ubehagelig oplevelse, for dem der ser det. Men måske kan de voksne ikke nå at få de andre unge væk fra situationen hurtigt nok.
Hvis der er blevet anvendt fysisk magt mod dig ligesom den, der er beskrevet her, så skal du høres om hvordan du oplevede situationen, og din udtalelse skal sendes med til kommunen og socialtilsynet. Det kan du læse mere om under ”Retten til inddragelse (herunder retten til at blive hørt)”.

Jeg synes at de voksne provokerer mig med vilje, fordi de ved jeg bliver vred og så laver de magtanvendelse – er det okay?

De voksne på din afdeling skal altid forsøge at løse problemer og konflikter uden at anvende magt. De skal sørge for at de forskellige regler på afdelingen bliver overholdt, men de må ikke være provokerende eller forsøge på at starte konflikter.

Jeg hørte at nogle af de voksne snakkede om min mor i fællesstuen – de sagde hun var dum som en dør. Må de det?

Nej! De voksne på din afdeling må ikke tale dårligt om hverken dig, dine forældre eller resten af din familie og omgangskreds.

Da jeg boede hjemme var min mor og far nogen gange oppe og slås. På den afdeling jeg er nu laver de voksne nogen gange magtanvendelse på en anden ung lige foran mig, uden at få mig væk, og det minder mig om det med min mor og far – jeg bliver rigtig bange og ked af det. Er det okay?

De voksne skal forsøge at tage hensyn til dig, når de bruger fysisk magt til at håndtere en anden ung. Især når du har sådan nogle grimme minder om noget voldsomt fra din familie. Det kan dog nogle gange være svært at nå at få andre unge væk fra disse episoder, og så kan det være at de voksne vurderer, at det er vigtigere (af hensyn til alles sikkerhed), at lave magtanvendelsen, imens der er andre unge. Og sikkerheden kommer først. 
Hvis du bliver meget påvirket af det, kan du prøve at tale med de voksne om, hvad de kan gøre og hvad du selv kan gøre for at komme hurtigere væk fra disse situationer.

En af de voksne på min afdeling giver os et rap (med sin flade hånd) over fingrene, hvis vi bander. Må han det?

Hvis du oplever situationer, hvor du bliver fysisk afstraffet, så skal du sige det til din sagsbehandler eller en voksen, som du har tillid til, og så skal du have hjælp til, at det ikke kommer til at ske igen.

 

Sidst opdateret 09/02 2017