Puljer på vej

Socialstyrelsen har lavet en puljekalender. Her kan man få overblik over kommende ansøgningspuljer og se i hvilket kvartal, de udmeldes og udmøntes.

For at gøre det nemmere for potentielle ansøgere og andre interesserede at overskue, hvilke ansøgningspuljer, der er på vej, har Socialstyrelsen lavet en puljekalender.

Indholdet i puljekalenderen

Puljekalenderen består i en oversigt over de ansøgningspuljer, som Socialstyrelsen forventer at udmelde og udmønte i 2017.  For hver pulje oplyses:

  • ansøgningspuljens navn
  • finanslovskontoen
  • kvartalet for udmelding (forventet tidspunkt)
  • kvartalet for udmøntning (forventet tidspunkt)
  • formålet med ansøgningspuljen
  • ansøgerkredsen.  

Gå til puljekalenderen på Tilskudsportalen

Aftaler bag ansøgningspuljerne

Socialstyrelsen udmønter ansøgningspuljer, der er aftalt som en del af de årlige satspuljeforhandlinger. Formålet med satspuljen er at forbedre vilkårene for de borgere, der modtager overførselsindkomster, og for de svage grupper i samfundet.

De politiske forhandlinger om satspuljen foregår hvert år i oktober. Delaftalerne for det sociale område kan ses på Børne- og Socialministeriets hjemmeside:

Se den seneste satspuljeaftale for det sociale område (2017-2020)

Socialstyrelsen udmønter også ansøgningspuljer, der er aftalt som en del af finanslovsaftalerne.

Udlodningspuljer

Socialstyrelsen administrer tre udlodningspuljer efter udlodningsloven.

Udlodningsmidler er det, der tidligere hed Tips- og Lottomidler eller blot Tipsmidler. Der kan læses mere om udlodningsmidler generelt og de konkrete udlodningspuljer på den selvstændige hjemmeside udlodningsmidler.dk

Læs på udlodningsmidler.dk om Socialstyrelsens tre udlodningspuljer

Sidst opdateret 08/12 2017