Forside > Tværgående områder > Puljer > Puljer på vej

Puljer på vej

Socialstyrelsen har lavet en puljekalender. Her kan man få overblik over kommende ansøgningspuljer og se i hvilket kvartal, de forventes udmeldt og udmøntet.

For at gøre det nemmere for potentielle ansøgere og andre interesserede at overskue, hvilke ansøgningspuljer, der er på vej, har Socialstyrelsen lavet en puljekalender.

Indholdet i puljekalenderen

Puljekalenderen består i en oversigt over de ansøgningspuljer, som Socialstyrelsen forventer at udmelde og udmønte i 2019.  For hver pulje oplyses:

  • ansøgningspuljens navn, finanslovskonto og størrelse
  • formålet med ansøgningspuljen
  • ansøgerkredsen
  • kvartalet for udmelding (forventet tidspunkt)
  • kvartalet for udmøntning (forventet tidspunkt) 

Se Socialstyrelsens puljekalender for 2019 på Tilskudsportalen

Aftaler bag ansøgningspuljerne

Socialstyrelsen udmønter ansøgningspuljer, der er aftalt som en del af de årlige satspuljeforhandlinger. Formålet med satspuljen er at forbedre vilkårene for de borgere, der modtager overførselsindkomster, og for de svage grupper i samfundet.

De politiske forhandlinger om satspuljen foregår hvert efterår.  Delaftalerne for børne- og socialområdet kan ses på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

Se den seneste satspuljeaftale for børne- og socialområdet (2018-2021) (pdf)

Socialstyrelsen udmønter også ansøgningspuljer, der er aftalt som en del af finanslovsaftalerne.

Sidst opdateret 02/07 2019