Forside > Tværgående områder > Puljer > Høringer > Proces for udmelding

Proces for udmelding af ansøgningspuljer

Socialstyrelsens ansøgningspuljer udmeldes pr. 1. juni 2016 via bekendtgørelser. Der udarbejdes vejledninger til de enkelte bekendtgørelser. Udkast til bekendtgørelser annonceres på Høringsportalen.

Socialstyrelsen udmelder pr. 1. juni 2016 sine ansøgningspuljer via bekendtgørelser. Formålet er bl.a. at sikre, at retsgrundlaget for de enkelte ansøgningspuljer er klart og dermed at styrke potentielle ansøgere og tilskudsmodtageres retssikkerhed. 

Processen gælder ikke udlodningspuljerne, som i lighed med tidligere udmeldes via vejledning,

Den nye bekendtgørelsesmodel

Den nye model indebærer, at kravene til ansøgeren og betingelserne for anvendelsen af tilskud samles i én bekendtgørelse, herunder også reglerne for regnskabsaflæggelse. 

Der udarbejdes vejledninger til de enkelte bekendtgørelser, som både guider ansøgere i arbejdet med ansøgninger om støtte og tilskudsmodtagere i administration af tilskud fra Socialstyrelsens puljer.

Høring om bekendtgørelserne

Socialstyrelsen sender alle bekendtgørelsesudkast i høring via Høringsportalen. Alle har mulighed for at indsende bemærkninger til bekendtgørelserne.

Man kan tilmelde sig en særlig nyhedsservice (RSS-feed) på Høringsportalen, så man automatisk får besked, når en ny bekendtgørelse fra Socialstyrelsen er i høring. Man kan også følge med her på Socialstyrelsen.dk, hvor vi løbende viser en oversigt over de aktuelle høringer fra Socialstyrelsen.

Oversigt over Socialstyrelsens aktuelle høringer

Tilmelding på Høringportalen til nyheds-feed for høringer 

Udmelding af ansøgningspuljer

Udmeldinger af ansøgningspuljer annonceres i Socialstyrelsens nyhedsbrev. Her kan man læse om ansøgningsfrister m.m.

Bekendtgørelser og vejledninger for nye ansøgningspuljer fremgår af styrelsens Tilskudsportal. Det er også via Tilskudsportalen, at puljerne kan søges. 

Socialstyrelsens puljer på Tilskudsportalen

Overgangen til bekendtgørelser 

Overgangen til bekendtgørelser ændrer ikke i betingelserne for eksisterende tilskudsmodtagere. De betingelser og regler, som gjaldt på tilskudsbrevets tidspunkt, er fortsat gældende for det enkelte tilskud.

Sidst opdateret 17/03 2017