Forside > Tværgående områder > Puljer > Ændringer i udlodningspuljerne

Ændringer i udlodningspuljerne

Der blev vedtaget en ny udlodningslov i december 2017. Derfor sker der også nogle ændringer med de ansøgningspuljer, der hører under loven. På socialområdet drejer det sig om tre puljer, der er rettet mod det frivillige arbejde. Se, hvad ændringerne drejer sig om.

I december 2017 vedtog Folketinget en ny udlodningslov. Udlodningsloven er den lov, der bestemmer, hvordan overskuddet fra de danske spil og lotterier (tidligere tips- og lottomidlerne) skal fordeles til det frivillige foreningsliv.

Formålet med den nye lov er at styrke det frivillige foreningsliv og skabe større budgetsikkerhed for foreningerne ved at sikre dem mod udsving i overskuddet fra spilselskaberne.

På socialområdet er der tre ansøgningspuljer, der hører under udlodningsloven, og som dermed er berørt af ændringerne.

Ny inddeling i grupper

Udlodningspuljerne er blevet delt i tre grupper. Puljerne i gruppe 1 tildeles midler før modtagerne i gruppe 2. Puljerne i gruppe 2 tildeles midler før modtagerne i gruppe 3. Puljerne i gruppe 3 modtager den resterende del af det samlede udlodningsbeløb.

Ansøgningspuljen til handicaporganisationer og -foreninger (LOTDSI) og ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer (LOTFRI) er begge placeret i gruppe 1 og er dermed sikret et fast årligt beløb. Ansøgningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc) er placeret i gruppe 3. Midlerne i denne ansøgningspulje forventes derfor fremadrettet at være færre, og beløbet vil variere mere fra år til år.

Ansøgningspuljen til handicaporganisationer og -foreninger

Den nye udlodningslov medfører lige mulighed for at få del i udlodningsmidlerne for alle handicaporganisationer og -foreninger, der opfylder kriterierne, uanset organisationens tilknytningsforhold til paraplyorganisationer på området.

Ansøgningspuljen er således åben for alle landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger. Som følge heraf forventes der mindre justeringer særligt i forhold til ansøgerkredsen og beregningsmodellen. Formål og målgruppe mv. er uændret.

Ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer

Den nye udlodningslov har givet anledning til, at gennemgå den hidtidige udmøntningspraksis for ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer for at sikre, at puljen stadig udmøntes på bedst mulige vis ift. formålet med puljen.

Der forventes derfor mindre justeringer i tildelingskriterierne for ansøgningspuljen. Formentlig vil dokumentationskravet for, om ansøgere er landsdækkende blive gjort mere tidssvarende. Dette skal potentielle ansøgere være opmærksomme på, når ansøgningspuljen udmeldes.

Ansøgningspuljen til særlige sociale formål

Som konsekvens af forventningen om færre midler ændres SærligSoc-puljen til en ansøgningspulje med et eller flere temaer og rettes mod organisationer og foreninger, der enten er landsdækkende, har et landsdækkende sigte eller dækker et større geografisk område.

Eksempler på temaer kunne være ”Nyudvikling” eller ”Deltagelse i frivillige fællesskaber”.

Se den nye udlodningslov på Retsinformation

Se den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen (pdf)

Sidst opdateret 22/05 2018