Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Voksne > Udbud: VISO-ydelser vedr. social udsathed

Udbud: VISO-ydelser vedr. social udsathed

VISO har konstateret et behov for specialrådgivning og udredning til svært kontaktbare, socialt udsatte voksne. Ydelserne sendes i udbud. Tilbudsfrist: 28. maj kl. 12.

Udbuddet omfatter VISO-ydelserne; specialrådgivning og udredning om social udsathed på voksenområdet med tre målgruppeområder. Målgrup­perne omfatter borgere fra 18 år og opefter. Derudover har Socialstyrelsen option på køb af vidensydelser. Ydelserne på voksenområdet udbydes for perioden 1. august 2018 - 30. april 2022.

Tilbudsfristen er 28. maj 2018 kl. 12.

Alle potentielle tilbudsgivere opfordres til løbende at holde sig orienteret om dette udbud. Ved registrering i det digitale udbudssystem, får tilbudsgiver automatisk besked via mail om spørgsmål/svar samt rettelser/berigtigelser.

Adgang til udbudsmateriale om VISO-ydelser vedr. social udsathed 

Udbuddet vedrørende social udsathed er opdelt i tre beslægtede målgruppeområder:

1) Social udsathed, psykiske vanskeligheder og en flerhed af funktionsnedsættelser

2) Social udsathed, psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

3) Social udsathed og tværkulturelle problemstillinger.

Til hvert målgruppeområde er der oplistet en række kombinationsproblematikker. Leverandører kan afgive tilbud på én eller flere målgrupper. Det ønskes, at der indgås aftaler med flere tilbudsgivere pr. målgruppe.  

Ved tildeling af VISO-rammekontrakter lægges vægt på følgende:

  1. Kvalitet (40 pct.)
  2. De faglige medarbejderes kvalifikationer og erfaringer (40 pct.)
  3. Timepris (20 pct.)

Praktiske oplysninger

En tilbudsgiver, der evt. ønsker at afgive tilbud, skal som det første:

For at få adgang til udbudsmaterialet og afgive tilbud kræver det online registrering i Mercells digitale udbudssystem. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. En registrering som bruger i systemet medfører ikke en pligt til at afgive tilbud. Flere personer fra tilbudsgiver kan få adgang til udbudsopgaven.

Herefter har tilbudsgiver i det digitale udbudssystem adgang til at:

  • Orientere sig i Udbudsbetingelserne (inkl. bilag 1- 6) i forhold til, hvad opgaven indebærer.
  • Orientere sig i Udkast til VISO-rammekontrakt (inkl. bilag 1) i forhold til forpligtelserne som VISO-leverandør.
  • Orientere sig i Ydelsesbeskrivelsen
  • Se elektronisk spørgeskema som tilbudsgiver skal besvare, når der afgives tilbud.

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver vedrørende dette udbud skal foregå ved hjælp af spørgsmål/svar-funktionen i det digitale udbudssystem. Ordregiver offentliggør spørgsmål (i anonymiseret form) og Socialstyrelsens svar via det digitale udbudssystem. Dette vil ske løbende. Socialstyrelsen offentliggør desuden eventuelle rettelser og berigtigelser til udbudsmateriale via det digitale udbudssystem.

Mercell yder vederlagsfrit vejledning om tekniske spørgsmål i forbindelse med tilbudsafgivelse. Hvis der opleves tekniske problemer med systemet, skal Mercell kontaktes på danmark@mercell.com eller på tlf. 63 13 37 02.

Sidst opdateret 26/04 2018