Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Voksne > Udbud: Kompetenceudvikling, Modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed

Udbud: Modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed

Socialstyrelsen vil modne forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed. Der udbydes en kompetenceudviklingsopgave i forbindelse med projektet. Tilbudsfristen er den 29. juni 2018.

Socialstyrelsen gennemfører et projekt om forebyggende indsatser til psykisk sårbare unge, der er mellem 16 og 30 år og viser tegn på mistrivsel og sociale problemer. Projektet vil foregå i samarbejde med 2 - 4 kommuner.

Formålet er at modne kvalificerede forebyggende metoder og indsatser til unge i målgruppen og dermed fremme trivsel og social inklusion. Projektet er en del af Socialstyrelsens Udviklings- og investerings­program på voksenområdet (UIP).

I forbindelse med projektet udbydes en kompetenceudviklingsopgave.

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består af 4 delopgaver:

Delopgave 1: Bidrag til initiativets videreudviklingsforløb med faglige oplæg om forebyggende indsatser og metoder til unge med psykisk sårbarhed

Delopgave 2: Design, planlægning og gennemførelse af et grundmodul i forebyggende indsatser og metoder til unge med psykisk sårbarhed

Delopgave 3: Design, planlægning og gennemførelse af opfølgende kompetenceudviklingsaktiviteter i forebyggende indsatser og metoder til unge med psykisk sårbarhed.

Delopgave 4: Udarbejdelse af et kompetenceudviklingskoncept i forebyggende indsatser og metoder til unge med psykisk sårbarhed.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som et offentligt udbud.

Beløbsrammen er 1,3 millioner ekskl. moms (1,625 millioner kr. inkl. moms).

Opgaven skal leveres i perioden fra 1. september 2018 til 31. december 2020.

Frist for indgivelse af tilbud er onsdag den 29.juni kl. 12:00.

Spørgsmål til udbuddet sendes til: 

Tilbuddet sendes til: 

Spørgsmål og svar på spørgsmål til annonceringen bliver offentliggjort her på hjemmesiden.

Udbudsmateriale

Kontraktudkast

Bilag A, Databehandleraftale

Bilag A.1, Ny databehandlerinstruks

Bilag A.2, Lokationer

Bilag A.3, Oversigt over behandlingsaktiviteter

Bilag A.4, Sikkerhedsbrud

Bilag B.1

Bilag B.2

Espd (xml-fil)

Vejledning til Espd

Fold alle teksterne ud eller ind

Spørgsmål vedrørende udbudsmateriale

Spørgsmål:

Udbudsmaterialet er udsendt som PDF-filer og eksempelvis kan det offentliggjorte kontraktudkast ikke umiddelbart redigeres. Kan udbyder anvise den korrekte måde at udfylde dokumenter i forbindelse med tilbudsafgivelse?

Svar:

Tilbudsgiver skal sende sit tilbud i et selvstændigt dokument sammen med det udfyldte ESPD. Udover ESPD skal det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kontraktudkast, ikke udfyldes af tilbudsgiver. Hvis tilbudsgiver har forbehold for kontrakten eller andre dele af udbudsmaterialet, skal det fremgå af tilbuddet.

Spørgsmål vedrørende flere udbud

Spørgsmål          

Kan den samme organisation søge dette udbud og samtidig være underleverandør til en kommune, der søger Socialstyrelsens pulje: Modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed?

Svar
Ja

Spørgsmål vedrørende fordeling af bevilling og budget

Spørgsmål

Udbuddet lægger op til, at hovedaktiviteterne foregår i 2019 ift. afvikling af delopgave 2 og 3, samt at delopgave 1 (fra dec. 2018 – jan. 2019)  ligeledes indgår i budget 2019. Men når vi kigger på betalingsplanen er der afsat det samme beløb til 2018 og 2019. Skal det forstås som en indikation på, at der skal afvikles aktiviteter for 500.000 kr. i 2018 hvilket er et højt beløb ift. de skitserede forventninger i udbuddet?

Svar

På baggrund af dette spørgsmål er Socialstyrelsen blevet opmærksom på, at der i udbudsmaterialet ikke er tilstrækkelig overensstemmelse mellem aktiviteterne under punkt ’5 Tids og leveranceplan’ og fordelingen af bevillingen under punkt ’6 Økonomi og betalingsplan’. Derfor justeres budgettet i udbudsmaterialet, så budgettet for 2018  nu er kr. 250.000,- eks. moms og budgettet for 2019 kr. 750.000,- eks. moms.  

Spørgsmål vedrørende antal deltagere

Spørgsmål

Vi er klar over at det endnu ikke er klart hvilke kommuner og indsatser der skal indgå i projektet, og hermed vides ikke hvor mange deltagere, der skal indgå i kompetenceudviklingen. Er det en rimelig antagelse at regne med ca. 15-20 deltagere pr. kommune?

Svar
Ja, det er en rimelig antagelse at regne med ca. 15-20 deltagere pr. kommune.

Sidst opdateret 22/06 2018