Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Voksne > National enhed mod vold i nære relationer > Informationsmødet om: National enhed mod vold i nære relationer

Informationsmødet om: National enhed mod vold i nære relationer

Der skal etableres en national enhed mod vold i nære relationer. Socialstyrelsen afholdt forud for offentliggørelsen af udbuddet et informationsmøde 24. januar. Se oplæg og referat fra mødet.

Som en del af satspuljeaftalen fra 2017 er der afsat midler til en national enhed mod vold i nære relationer.

Den nationale enhed skal:

  • Drive den nationale hotline og juridiske rådgivning til voldsudsatte kvinder og mænd mv.
  • Stå for vidensindsamling og formidling om vold i nære relationer til relevante aktører på voldsområdet
  • Drive efterværnsaktiviteter med psykologhjælp i form af sociale netværk til voldsudsatte og deres børn
  • Drive en central oversigt over pladser på krisecentre

Opgaven er sendt i udbud. Der er afsat 34,9 mio. kr. til opgaven.

Efter offentliggørelsen har tilbudsgivere cirka 30 dage til at indsende tilbud. Opgaven kan løses af et konsortium af leverandører eller af en enkelt leverandør.

Socialstyrelsen afholdt den 24. januar 2017 et informationsmøde inden offentliggørelsen af udbuddet. Formålet med mødet var at give information om, hvad man som tilbudsgiver generelt skal være særligt opmærksom på, når man skriver et tilbud.

Referat af informationsmødet 24. januar 2017 (pdf)

Oplæg fra informationsmødet 24. januar 2017 med generelle råd til udarbejdelse af tilbud (pdf)

Satspuljeaftalen på social- og indenrigsområdet for 2017-2020, hvor den nationale enhed beskrives på side 36-37

Sidst opdateret 08/02 2017