Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Voksne > Annoncering: Tilbud søges på undervisning i Åben Dialog

Annoncering: Tilbud søges på undervisning i Åben Dialog

I forbindelse med at Socialstyrelsen ønsker at udbrede virksomme metoder på voksenområdet, søges undervisningsudbyder til Åben Dialog. Tilbudsfristen er forlænget til den 6. november 2017 kl. 12.00.

Som en del af udmøntningen af Udviklings- og Investeringsprogrammets planer for 2017, annonceres hermed efter en uddannelsesleverandør, der kan stå for uddannelsesindsats i forbindelse med udbredelsesaktiviteterne vedrørende Åben Dialog (ÅD).

Udbredelsen af ÅD er et led i Socialstyrelsen udmøntning af planerne i Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP) for 2017. I UIP er det besluttet at udbrede virksomme bostøttemetoder, hvor ÅD er en af disse metoder. Målet med UIP er blandt andet at understøtte at kommunerne i højere grad anvender dokumenteret viden i indsatserne.

Det forventes, at 8 kommuner vil implementere ÅD i bostøtteindsatsen. fordelt på 4 kommuner i efteråret 2017 og 4 kommuner i foråret 2018. Det er dog ikke muligt at garantere et fast antal kommuner der ønsker at implementere metoden, da dette afhænger af antallet af indkomne ansøgninger til dette. Det er derudover sandsynligt, at der også i 2018 tilbydes implementeringsstøtte til endnu flere kommuner.

Socialstyrelsen opfordrer leverandører til at afgive tilbud på ÅD-undervisningen.

Undervisningsopgaven

Undervisningsopgaven indeholder en række forskellige aktiviteter, som har fokus på både de kommunale medarbejdere, der skal gennemføre indsatsen overfor borgerne, og deres ledere:

1. Forankring af ÅD tankegangen hos de kommunale ledere
2. Udvikling af undervisningskoncept for Åben Dialog i UIP
3. Tilrettelæggelse af uddannelsen i samarbejde med den enkelte kommune
4. Gennemførelse af uddannelse hos den enkelte kommune
5. Koordinering med Socialstyrelsens rådgivningsteam

En samlet løsning af opgaverne forudsætter, at uddannelsesleverandøren samtidig samarbejder med Socialstyrelsens rådgivningsteam, så det sikres, at kommunerne implementerer Åben Dialog efter intentionen. Koordinationen sker ved, at uddannelsesleverandøren indgår i en løbende dialog med Socialstyrelsen og ledelsen i kommunerne om anvendelsen af Åben Dialog.

Praktiske oplysninger

Såfremt Åben Dialog udbredes til 4 kommuner i 2017 og 4 kommuner primo 2018, vil den samlede økonomiske ramme for dette være kr. 2.396.000 inkl. moms. Beløbet er fordelt med 220.000 i 2017, 1.840.000 i 2018 og 336.000 i 2019.

Annonceringsmateriale med beskrivelse af opgaven

- Socialstyrelsens projektmanual for Åben Dialog - Del 1
- Socialstyrelsens projektmanual for Åben Dialog - Del 2
- Kontraktskabelon
- Tro og loveerklæring 
- Soliditetserklæring 
Metode- og implementeringsguide

Spørgsmål og svar på spørgsmål til annonceringen bliver offentliggjort her på hjemmesiden.
Spørgsmål sendes til

Fold alle teksterne ud eller ind

Spørgsmål om soliditet

Kære Socialstyrelsen

I udbudsmaterialet medfølger en soliditetserklæring i bilag til udfyldelse. Vi vil gerne høre om vi som uddannelsesleverandør selv kan underskrive erklæringen eller om I ønsker en uafhængig trediemands underskrift, f.eks. en revisor?

 ”Det er tilbudsgiver, som skal underskrive soliditetserklæringen."

Sidst opdateret 13/10 2017