Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Tværgående områder > Udbud: VISO-ydelser om adoption uden samtykke

Udbud: VISO-ydelser om adoption uden samtykke

Socialstyrelsen udbyder VISOs ydelser vedr. den psykologfaglige specialrådgivning og udredning om adoption uden samtykke. Tilbudsfrist: 19. oktober 2020 kl. 12.00.

Som følge af udbudslovgivningen – og som tidligere annonceret – skal VISOs nye kontrakter med leverandører udbydes efter reglerne i udbudsloven.

Den udbudte opgave
Dette udbud vedrører VISOs psykologfaglige ydelser om specialrådgivning og udredning vedr. adoption uden samtykke.

VISO har jf. servicelovens § 13, stk. 7 en særlig forpligtelse til at yde rådgivning til landets kommuner i sager, hvor de overvejer at indstille til adoption uden samtykke. Rådgivningsforløbene består af socialfaglig og psykologisk specialrådgivning til kommunens fagprofessionelle med henblik på at kvalificere oplysnings- og beslutningsgrundlaget i den enkelte sag og klæde kommunen på til at kunne gøre sig centrale overvejelser, håndtere dilemmaer og særlige opmærksomhedspunkter og foretage de relevante sagsskridt.

VISOs specialrådgivning om adoption uden samtykke leveres i et samarbejde mellem VISOs konsulenter og VISOs leverandører. Det forudsætter et tæt samarbejde og dialog, og specialrådgivningen kræver grundig koordinering, da den leveres som én samlet rådgivningsydelse.  

Den udbudte ydelse omfatter foruden udredning og specialrådgivning i enkeltsager også medvirken i afholdelse af kommunale temadagsforløb. Leverandøren skal desuden tilkendegive at ville indgå i vidensarbejde, hvilket betyder, at VISO kan bede leverandøren indgå i forskellige former for videns- og udviklingsarbejdet inden for området, fx udarbejdelse af vidensnotater eller oplæg eller indgå i netværk, hvis sådanne igangsættes på VISOs initiativ.

Der er udarbejdet en ydelsesbeskrivelse, der indeholder en faglig beskrivelse af de udbudte ydelser. Den indeholder også cases, der eksemplificerer kommunernes henvendelser og rådgivningsbehov, samt VISOs leverede ydelser. Endelig beskrives krav til tilbudsgivere, samt hvad Socialstyrelsen vil inddrage i vurderingen af indkomne tilbud.

Praktiske oplysninger
Udbudsmaterialet er tilgængeligt i et digitalt udbudssystem. Al aktivitet vedrørende udbuddet (herunder spørgsmål og svar) vil ske via dette.

Tilbudsfristen er 19. oktober 2020 kl. 12.00.

Kontraktperioden løber fra 1. februar 2021 til 31. januar 2026.

Der forventes kontraktindgåelse i december 2020.

Søg via EU-Supplys digitale udbudssystem

Man skal logge sig på som bruger i systemet for at kunne se materialet. Det er gratis at oprettes sig, og en registrering som bruger medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance.

 

Sidst opdateret 14/09 2020